-------------ZOZNAM TV STANÍC NA SLOVENSKU 

www.solideurope.sk/power 

 

 

                                    - List of TV station in Slowakia -

 

  09/2007                           www.solideurope.sk/power                 walter.giba@post.sk

 

 

Prehľad frekvencií a TV vysielačov televíznych staníc vysielajúcich v TV pásmach

VHF, UHF, DVB-T a satelitne. V súčastnosti je na Slovensku 38 televíznych staníc,

ktoré vysielajú na 138. analógových TV kanáloch, 7. digitálnych TV kanáloch [DVB-T TEST]

a 5. digitálnych satelitných frekvenciách. V pláne sú 2 satelitné TV stanice.

V pláne je 14 skoordinovaných [+12 nezrealizovaných] TV kanálov a 1 presun TV vysielača.

Zoznam je zoradený podľa druhu televíznych staníc a podľa regiónov.

 

 

 Kanál  Lokalita          Vysielač - Nadmorská výška                        Vyžiarený  Off Stereo

     P  Stanica           + výška anténového systému                        výkon ERP  set  /mono

 

Celoplošné multiregionálne a satelitné TV stanice

 

 

 

 

Slovenská televízia - STV 1 - Jednotka, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Rudlovská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica

Rastislavova 13, 043 07 Košice

Tel.: 02/6061 1111

Tel.: BA: 02/6061 4191; BB: 048/4152 261; KE: 055/7233 153

Fax: BA: 02/6061 4192; KE: 055/6234 635

Redakcia: 02/6061 6061 -hlásenie udalostí

E-mail: stv@stv.sk  riaditel@stvbb.sk  stv@stvke.sk

spravy@stv.sk  listydivakov@stv.sk  regionyba@stv.sk  regionybb@stvbb.sk  regionyke@stvke.sk

Internet: www.stv.sk

 

 

  02 H  Bratislava          Kamzík, 433 + 150 m                              140,0 kW  0   st/duo

  06 V  Košice              Dubník, 874 + 265 m                              100,0 kW  8M  st/duo

  07 H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 266 m                          85,0 kW  8P  st/duo

  09 H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 51 m                               1,0 kW  8M  st/duo

  09 H  Štúrovo             Modrý vrch, 251 + 45 m                             0,4 kW  0   st/duo

  10 V  Trenčín             Nad oborou I, 655 + 58 m                           1,6 kW  5P  st/duo

  11 H  Košice              Šibená hora, 234 + 30 m                          0,002 kW  0   st/duo

  11 V  Žilina              Krížava, 1449 + 82 m                              34,6 kW  7M  st/duo

  26 H  Námestovo           Magurka, 1104 + 80 m                              20,0 kW  0   st/duo

  30 H  Nitra               Zobor, 552 + 53 m                                 0,56 kW  0   st/duo

  31 H  Bratislava          Kamzík, 433 + 168 m                                2,0 kW  0   st/duo

  40 H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 36 m                                 1,0 kW  0   st/duo

  40 H  Bardejov            Stebnická Magura, 900 + 65 m                     100,0 kW  8M  st/duo

  42 H  Borský Mikuláš      Šaštín-Stráže - Vinohrádky, 252 + 50 m             2,5 kW  8P  st/duo

  47 H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 110 m                       463,0 kW  0   st/duo

  50 H  Lučenec             Blatný vrch I, 359 + 55 m                         96,0 kW  8M  st/duo

  52 H  Košice              Bankov - Červený breh, 376 + 33 m                0,079 kW  0   st/duo

  56 H  Nové Mesto n/Váhom  Veľká Javorina, 969 + 80 m                       448,0 kW  0   st/duo

  60 H  Modrý Kameň         Španí laz, 643 + 70 m                            100,0 kW  8M  st/duo

 

Stanica STV 1 vysiela aj prostredníctvom niekoľkých stoviek televíznych prevádzačov.

 

Stanica STV 1 vysiela aj prostredníctvom 7 digitálnych pozemných DVB-T TEST vysielačov

v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Malackách, Prešove a Zvolene.

 

Stanica STV 1 vysiela aj cez SATELIT.

 

Zoznam TV prevádzačov STV 1             Parametre SATELIT        Prehľad DVB-T TEST vysielačov

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská televízia - STV 2 - Dvojka, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Rudlovská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica

Rastislavova 13, 043 07 Košice

Tel.: 02/6061 1111

Tel.: BA: 02/6061 4191; BB: 048/4152 261; KE: 055/7233 153

Fax: BA: 02/6061 4192; KE: 055/6234 635

Redakcia: 02/6061 6061 -hlásenie udalostí

E-mail: stv@stv.sk  riaditel@stvbb.sk  stv@stvke.sk

spravy@stv.sk  listydivakov@stv.sk  regionyba@stv.sk  regionybb@stvbb.sk  regionyke@stvke.sk

Internet: www.stv.sk

 

 

  21 H  Košice              Bankov - Červený breh, 376 + 33 m                0,079 kW  0   st/duo

  21 H  Modrý Kameň         Španí laz, 643 + 70 m                             85,0 kW  8P    mono

  22 H  Rožňava             Dievčenská skala, 660 + 58 m                      50,0 kW  8P  st/duo

  23 H  Snina               Magurica, 456 + 98 m                              50,0 kW  0   st/duo

  23 H  Trenčín             Nad oborou I, 655 + 82 m                         150,0 kW  8P  st/duo

  25 H  Košice              Dubník, 874 + 300 m                              353,0 kW  8P  st/duo

  26 H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 72 m                               270,0 kW  8M    mono

  27 H  Bratislava          Kamzík, 433 + 190 m                              500,0 kW  0   st/duo

  27 H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 60 m                               4,8 kW  0   st/duo

  27 H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 72 m                               100,0 kW  8P  st/duo

  28 H  Uhrovec             Hradište - Ploštiny, 275 + 60 m                   17,0 kW  8M  st/duo

  29 H  Námestovo           Magurka, 1104 + 75 m                              70,0 kW  0   st/duo

  30 H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 110 m                       430,0 kW  8P    mono

  31 H  Štúrovo             Modrý vrch, 251 + 56 m                            30,0 kW  0   st/duo

  32 H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 300 m                         360,0 kW  8P  st/duo

  33 H  Lučenec             Blatný vrch I, 359 + 55 m                         84,0 kW  0     mono

  35 H  Žilina              Krížava, 1449 + 105 m                            280,0 kW  8M  st/duo

  37 H  Bardejov            Stebnická Magura, 900 + 65 m                     100,0 kW  0   st/duo

  37 H  Borský Mikuláš      Šaštín-Stráže - Vinohrádky, 252 + 85 m            70,0 kW  8M  st/duo

  39 H  Nové Mesto n/Váhom  Veľká Javorina, 969 + 73 m                       456,0 kW  8P  st/duo

 

Stanica STV 2 vysiela aj prostredníctvom niekoľkých stoviek televíznych prevádzačov.

 

Stanica STV 2 vysiela aj prostredníctvom 7 digitálnych pozemných DVB-T TEST vysielačov

v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Malackách, Prešove a Zvolene.

 

Stanica STV 2 vysiela aj cez SATELIT.

 

Zoznam TV prevádzačov STV 2             Parametre SATELIT        Prehľad DVB-T TEST vysielačov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TV Markíza, Bratislavská 1/A, P. O. Box 7, 843 56 Bratislava 48

Záhorská Bystrica

Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o.,

Blatné 18, 900 82 Blatné

Tel.: 02/6827 4103, 6827 4111, 6827 4104, 6827 4153

Fax: 02/6595 6824

Mobil:

SMS:

Redakcia: 0915 100 100 -hlásenie udalostí

E-mail: markiza@markiza.sk  zozakulisia@markiza.sk  tn@markiza.sk

Internet: www.markiza.sk  www.teletext.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22 H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 60 m                               1,0 kW  0   st/duo

  40 H  Krásno nad Kysucou  Diel, 524 + 12 m                                  0,01 kW  0   st/duo

  40 H  Trenčín             Nad oborou I, 655 + 82 m                         169,0 kW  8M  st/duo

  42 H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 121 m                       221,0 kW  0   st/duo

  43 H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 72 m                               270,0 kW  8P  st/duo

  44 H  Bratislava          Kamzík, 433 + 190 m                              571,0 kW  8M  st/duo

  44 H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 80 m                               100,0 kW  8P  st/duo

  44 H  Žilina              Zástranie - Straník I - TVp, 760 + 30 m            0,2 kW  6M  st/duo

  45 H  Nitra               Zobor, 552 + 58 m                                 55,1 kW  8M  st/duo

  46 H  Námestovo           Magurka, 1104 + 64 m                              0,05 kW  8M  st/duo

        -z vysielača Námestovo - Magurka je v pláne vysielanie signálu ERP = 100,0 kW

  48 H  Štúrovo             Modrý vrch, 251 + 56 m                            80,0 kW  8P  st/duo

  49 H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 300 m                         400,0 kW  8P  st/duo

  51 H  Čadca               U Liškov - TVp, 593 + 12 m                       0,005 kW  0   st/duo

  54 H  Bardejov*           Stebnická Magura, 900 + 65 m                     100,0 kW  0   st/duo

        -kanál bol dočasne obsadený Armádou SR [od 01.01.2004 uvoľnený]

  54 H  Borský Mikuláš      Dubník, 288 + 73 m                                67,0 kW  0   st/duo

  56 H  Martin              Matica slovenská - AB, 412 + 50 m                  0,2 kW  8P  st/duo

  57 H  Rožňava             Dievčenská skala, 660 + 58 m                      69,3 kW  8M  st/duo

  57 H  Snina               Magurica, 456 + 98 m                             120,0 kW  0   st/duo

  59 H  Košice              Dubník, 874 + 300 m                              408,0 kW  8P  st/duo

 

Zoznam TV prevádzačov TV Markíza

 

Prehľad DVB-T TEST vysielačov

 

Parametre SATELIT

 

Stanica TV Markíza vysiela aj prostredníctvom niekoľkých desiatok televíznych prevádzačov.

 

Stanica TV Markíza vysiela aj prostredníctvom 7 digitálnych pozemných DVB-T TEST vysielačov v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Malackách, Prešove a Zvolene.

 

Stanica TV Markíza vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV Joj, Brečtanová 1, 831 01 Bratislava

P. O. Box 33, 830 07 Bratislava 37

Tel.: 02/5930 6611, 02/5998 0311

Fax: 02/5930 6612, 02/5998 0312

Mobil: 0907 670 670

SMS:  

Redakcia: 02/5988 8444 –hlásenie udalostí

E-mail: joj@joj.sk  riaditel@joj.sk

Internet: www.joj.sk

 

 

TV Joj vysiela aj prostredníctvom niekoľkých

vysielačov lokálnych a mestských televízií#.

 

 

  21 H  Stropkov            Vrch Baňa - RRS objekt RK-ST, 470 + 30 m           1,0 kW  0   stereo

  27 H  Gelnica*            Špicatý vrch - vodojem, 372 + 30 m               0,008 kW  0   stereo

  27 H  Košice              Bankov - Červený breh, 376 + 33 m                  0,1 kW  0   stereo

  27 H  Pozdišovce          Keramika - Kermex, 131 + 30 m                     0,25 kW  2M  stereo

  27 H  Staré Hory-Donovaly Klopačka - TVp, 720 + 43 m                        0,01 kW  8M  stereo

  28 H  Banská Bystrica     Vartovka - Krajská hvezdáreň, 524 + 30 m          0,08 kW  6P  stereo

  28 H  Medzilaborce        Panská Kýčera - TVp, 432 + 32 m                    0,1 kW  8P  stereo

  29 H  Kremnica            Kalvária - TVp, 710 + 30 m                        0,01 kW  8M  stereo

  30 H  Senica              Štefánikova ul. 723 - OD, 203 + 45 m              0,03 kW  2M  stereo

  30 H  Skalica             Nádražná ul. 33 - Kinex - komín, 175 + 30 m       0,01 kW  2M  stereo

  31 H  Lipany              SOU poľnohospodárske, 417 + 30 m                   0,1 kW  8M  stereo

        -plánovaný presun na GSM Orange - stožiar

  32 H  Bardejov            Ul. L. Novomeského - OD, 297 + 30 m              0,008 kW  0   stereo

  32 H  Bystré              Stredná hora - GSM Orange, 303 + 42 m            0,012 kW  6P  stereo

  32 H  Snina               Širkáň - TVp, 340 + 30 m                         0,125 kW  0   stereo

  33 H  Nižná nad Oravou*   Závodná ul. 459 - OTF-VVZ - AB, 565 + 40 m        0,05 kW  0   stereo

  33 H  Nové Zámky          Tehlové - Tekvičné pole, 111 + 43 m               50,0 kW  8P  stereo

  34 H  Hriňová             Jasenovo - TVp, 600 + 30 m                       0,008 kW  8M  stereo

  34 H  Kežmarok            Zhnité lúky - vodojem, 682 + 10 m                  0,1 kW  2P  stereo

  34 H  Kokava n/Rimavicou  Varta - TVp, 445 + 30 m                          0,012 kW  8P  stereo

  34 H  Kružlovská Huta     Baňa - TVp, 470 + 30 m                           0,025 kW  8M  stereo

  34 H  Kurimka*            Dlhá hora - GSM Orange, 454 + 30 m                0,01 kW  6P  stereo

  34 H  Plešivec            V od mesta - TVp, 305 + 30 m                      0,03 kW  0   stereo

  34 H  Štúrovo #           Mesto - OD, 150 + 30 m                            0,01 kW  0   stereo

  37 H  Detva               Pliešť I - Skalinec - TVp, 495 + 30 m             0,01 kW  0   stereo

  37 H  Hnúšťa*             Mesto - OD, 300 + 32 m                            0,02 kW  8M  stereo

  38 H  Fiľakovo            Ul. 1. mája - OD, 197 + 30 m                      0,02 kW  2M  stereo

  38 H  Nižná Slaná         Čertov chrbát - TVp, 500 + 30 m                   0,03 kW  8M  stereo

  38 H  Uhrovec             Hradište - Ploštiny, 275 + 60 m                    5,0 kW  8P  stereo

  39 H  Šarišské Michaľany  Pod sosnami - TVp, 370 + 30 m                     0,03 kW  7P  stereo

  40 H  Dobroč              Stránica - TVp, 352 + 20 m                        0,02 kW  8M  stereo

  40 H  Ružomberok          Mních - Tvp, 650 + 50 m                            1,0 kW  0   stereo

  41 H  Podbrezová          Brezová - TVp, 680 + 30 m                        0,005 kW  8M  stereo

  41 H  Rimavská Sobota #   Košická cesta - silážna veža, 223 + 60 m           0,2 kW  0   stereo

  41 H  Topoľčany           Podjavorinskej ul. - OD, 170 + 30 m               0,05 kW  6M  stereo

  41 H  Topoľčianky         Kamenec - TVp, 295 + 30 m                         0,12 kW  6P  stereo

  43 H  Babie #             Fedorov kút I, 292 + 15 m                         0,01 kW  2P  stereo

  43 H  Dlhé Pole*          Balúchovo, 500 + 25 m                            0,005 kW  6P  stereo

  43 H  Dolný Kubín         Brezovec 1241 - OD, 531 + 45 m                    0,02 kW  0   stereo

  44 H  Čierny Balog*       Fajtov, 600 + 15 m                                0,02 kW  1P  stereo

  44 H  Liptovský Mikuláš   Háje II, 745 + 30 m                                0,1 kW  0   stereo

  44 H  Rožňava             Ul. Kozmonautov 1 - OD, 326 + 35 m                 0,2 kW  0   stereo

  45 H  Levoča*             Sídlisko Pri Prameni - OD, 553 + 30 m              0,1 kW  6P  stereo

  45 H  Zázrivá*            Jedľovinka - GSM T-Mobile, 857 + 43 m            0,015 kW  6M  stereo

  46 H  Poltár*             Poliklinika, 242 + 33 m                           0,02 kW  2M  stereo

  46 H  Slovenská Ľupča     Kriváň - GSM T-Mobile, 485 + 40 m                 0,01 kW  8M  stereo

  46 H  Veľký Krtíš         Modrý Kameň - Babka - TVp, 399 + 30 m             0,03 kW  3M  stereo

  46 H  Žarnovica           Hodruša-Hámre - Dankovci - TVp, 505 + 30 m       0,035 kW  2P  stereo

  49 H  Stará Ľubovňa       Vsetínska ul. 36 - MŠ, 558 + 30 m                0,008 kW  0   stereo

  49 H  Vranov nad Topľou # Vinice - GSM T-Mobile, 228 + 20 m                  0,1 kW  4P  stereo

  50 H  Bratislava          Kamzík, 433 + 137 m                                4,0 kW  0   st/duo

  50 H  Dobšiná             Beluš - TVp, 535 + 30 m                           0,03 kW  2M  stereo

  50 H  Poprad              Veľká - Na kopci - vodojem, 717 + 10 m            0,05 kW  8P  stereo

  51 H  Hlohovec #          Kopernikova ul. 3 - OD, 176 + 36 m                 0,1 kW  0   stereo

  52 H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 36 m                                 0,4 kW  8P  stereo

  52 H  Brezno              Šajba - vodojem, 562 + 15 m                        0,1 kW  0   stereo

  52 H  Krompachy*          Roveň, 422 + 10 m                                0,025 kW  1M  stereo

  52 H  Prešov              FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 280 + 58 m          0,3 kW  8M  stereo

  52 H  Žilina              Krížava, 1449 + 105 m                            385,0 kW  8M  stereo

  55 H  Čadca #             U Liškov - TVp, 593 + 30 m                        0,03 kW  0   stereo

  55 H  Nová Baňa           Brehy - TVp, 350 + 30 m                           0,05 kW  0   stereo

  55 H  Považská Bystrica   Lánska ul. - OD, 360 + 45 m                       0,04 kW  0   stereo

  55 H  Zvolen              Buzulucká ul. 3 - WUSAM - AB, 350 + 16 m           0,1 kW  2P  stereo

  55 H  Žiar nad Hronom     Šibeničný vrch II - vodojem, 343 + 14 m            0,1 kW  8M  stereo

  56 H  Jovsa - Zalužice    Grúň - GSM Orange, 136 + 40 m                     0,15 kW  8P  stereo

  56 H  Lučenec             Poľnonákup - silážna veža, 191 + 55 m              0,1 kW  0   stereo

  56 H  Moldava nad Bodvou  Výhľad - MMDS - stožiar, 284 + 15 m               0,01 kW  0   stereo

  57 H  Námestovo           Sídlisko Brehy - OD, 675 + 30 m                  0,025 kW  6P  stereo

  57 H  Trenčín             Nad oborou II - Javorník, 640 + 45 m              25,0 kW  8M  stereo

  58 H  Spišská Nová Ves    Modrý vrch - Janského ul.1 - NsP, 486 + 30 m       0,1 kW  6P  stereo

  59 H  Levice*             Ul. M. R. Štefánika - OD, 160 + 30 m               0,2 kW  0   stereo

 

  Nezrealizované koordinácie:

   ? H  Čierna nad Tisou    ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

   ? H  Heľpa               ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

   ? H  Hrnčiarska Ves      ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

  56 H  Lemešany            ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

   ? H  Malacky             ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

   ? H  Revúca              Skalka - TVp, 516 + 30 m                            ?  kW  ?   stereo

   ? H  Spišské Podhradie   ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

   ? H  Tornaľa             Poľnoprodukt - silážna veža, 183 + 50 m             ?  kW  ?   stereo

   ? H  Torysa              Homôľka - TVp, 801 + 30 m                           ?  kW  ?   stereo

   ? H  Trebišov            ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

   ? H  Trstená             ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

   ? H  Tvrdošín            ?, ? + ? m                                          ?  kW  ?   stereo

 

Spustenie ostatných plánovaných vysielačov TV Joj je otázne, vzhľadom k ukončeniu prideľovania analógových kmitočtov a termínom pre ukončenie analógového vysielania.

 

Stanica TV Joj vysiela aj prostredníctvom 7 digitálnych pozemných DVB-T TEST vysielačov

v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Malackách, Prešove a Zvolene.

 

Prehľad DVB-T TEST vysielačov

 

Stanica TV Joj vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TA3, C. E. N., Gagarinova 12, P. O. Box 31, 820 15 Bratislava 215

Tel.: 02/4820 3511

Fax: 02/4820 3549

Mobil:

E-mail: ta3@ta3.com  web@ta3.com

Internet: www.ta3.com

 

 

  39 H  Bratislava          Koliba - Jeséniova ul. 17 - SHMÚ, 314 + 45 m       1,0 kW  0   stereo

 

Stanica TA3 vysiela aj prostredníctvom 5 digitálnych pozemných DVB-T TEST vysielačov

v  Bratislave, Košiciach, Malackách a Prešove.

 

Prehľad DVB-T TEST vysielačov

 

Stanica TA3 vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TV Music Box, Hutnícka 1, 040 01 Košice

Tel.: 055/7979 111 -produkcia,

055/7979 118 -redakcia

055/7979 117 -reklama

Fax: 055/7979 112

Mobil: 0980 200 300

SMS: 7033, 900 11 15

E-mail: info@mcbox.tv

Internet: www.mcbox.tv

 

V určených časoch sa na stanici TV Music Box šíri vysielanie lokálnej stanice

TV Naša Košice a BTV - Bardejovská televízia.

 

 

  24 H  Bardejov            Ul. L. Novomeského - OD, 297 + 30 m              0,025 kW  2P  stereo

  50 H  Košice              Furča - vodojem, 356 + 30 m                        1,0 kW  1P  stereo

 

Stanica TV Music Box vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TV Patriot, Agentúra S, Horný Val 3, 010 01 Žilina

Tel.: 041/

Fax: 041/

Mobil: 0903 528 218, 0918 595 151, 0903 588 788, 0903 507 797

E-mail: tvpatriot@tvpatriot.sk  info@tvpatriot.sk  vysielanie@tvpatriot.sk

Internet: www.tvpatriot.sk

 

 

  55 H  Žilina              Dubeň, 608 + 37 m                                 0,03 kW  6P  stereo

 

Stanica TV Patriot vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TV Nautik, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava

Tel.: 02/4910 9849

Fax: 02/4910 9847

Mobil:

E-mail: nautiktv@nautiktv.sk

Internet: www.nautiktv.sk

 

 

Stanica TV Nautik vysiela cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TV Moooby, Teslova 26, 821 02 Bratislava

Tel.: 02/4464 0721

Fax: 02/4445 0193

Mobil:

E-mail: info@moooby.sk  home@icommerce.com

Internet: www.moooby.sk

 

 

Stanica TV Moooby vysiela cez SATELIT.

 

 

 

 

 

ETV - Medicus, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Tel.: 02/4342 9735

Fax: 02/4828 7824

Mobil:

E-mail: etvmedicus@etvmedicus.sk

Internet: www.etvmedicus.sk

 

 

Stanica ETV - Medicus vysiela cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TV Advertisement

Tel.:

Fax:

Mobil:

E-mail: @

Internet: www.

 

 

Stanica TV Advertisement vysiela cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TV Ring, Pekná cesta 6, 843 03 Bratislava

Tel.:

Fax:

Mobil:

E-mail: ringtv@ringtv.sk

Internet: www.ringtv.sk

 

 

Stanica TV Ring vysiela cez SATELIT.

 

 

 

 

 

TV Bebe Bratislava

Tel.:

Fax:

Mobil:

E-mail: @

Internet: www.

 

 

Stanica TV Bebe vysiela cez SATELIT.

 

 

 

 

Regionálne, lokálne a mestské TV stanice

[Niektoré zároveň šíria i vysielanie TV Joj alebo TV Music Box]

 

 Kanál  Lokalita          Vysielač - Nadmorská výška                        Vyžiarený  Off Stereo

     P  Stanica           + výška anténového systému                        výkon ERP  set  /mono

 

 

 

TV Wywar, Školská 6, 908 51 Holíč

Tel.: 034/6685 538

Fax: 034/6685 537

Mobil:

E-mail: wywar@wywar.sk

Internet: www.wywar.sk

 

 

  23 H  Holíč               Jednoradová ul. 1538/16 - OD, 166 + 46 m          0,05 kW  2P  stereo

 

 

 

 

 

TV Sen Senica, Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senca

Tel.: 034/6517 761, 034/6519 916

Fax: 034/6517 761

Mobil:

E-mail: tvsen@netax.sk

Internet: www.senica.sk/tvsen.htm

 

 

  48 H  Senica              Robotnícka ul. 57 - OD, 199 + 45 m                0,03 kW  0   stereo

 

 

 

 

 

TV Skalica, 909 01 Skalica

Tel.: 034/

Fax: 034/

Mobil:

E-mail: tvs@tvsen.sk

Internet: www.skalica.sk/kultura/tvs

 

 

  32 H  Skalica             Mallého ul. 1086 - OD, 175 + 30 m                 0,05 kW  2M  stereo

 

 

 

 

 

TV Myjava, Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska 17, 907 01 Myjava

Tel.: 034/6216 169

Fax: 034/

Mobil:

E-mail: tvm@tvsen.sk

Internet: www.myjava.sk/index.php?context=163

 

 

  30 H  Myjava              SNP 11 - OD, 361 + 35 m                           0,01 kW  0   stereo

 

 

 

 

 

TV Pezinok, Holubyho 42, 902 01 Pezinok

Tel.: 033/6412 950

Fax: 033/6412 950

Mobil: 0905 848 443, 0905 848 444

E-mail: tvpezinok@stonline.sk

Internet: www.pknet.sk/tv-pezinok

 

 

  55 H  Pezinok             Svätoplukova ul. - OD, 169 + 45 m                  0,1 kW  8M    mono

                            Sídlisko Sever

 

 

 

 

 

MTT - Mestská televízia Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava

Tel.: 033/5906 198, 033/55 11 550

Fax: 033/5516 650

Mobil: 0907 037 777, 0903 782 683, 0905 971 541, 0907 037 777

Štúdio: 033/5511 550, 0903 747 702 -živé vysielanie

E-mail: mtt@mtt.sk  redakcia@mtt.sk  marketing@mtt.sk  teletext@mtt.sk  videotext@mtt.sk

Internet: www.mtt.sk

 

 

  53 H  Trnava              Jiráskova ul. 24 - OD, 141 + 45 m                 0,02 kW  5M  stereo

                            Sídlisko Linčianska

 

 

 

 

 

HcTV - Hlohovská televízia, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

Tel.: 033/7331 091-3, 033/7424 390

Fax: 033/7331 092

Mobil:

E-mail: hctv@hctv.sk

Internet: www.hctv.sk  www.joj.sk

 

Vysielač HcTV šíri aj vysielanie TV Joj.

 

 

  51 H  Hlohovec            Kopernikova ul. 3 - OD, 176 + 36 m                 0,1 kW  0   stereo

 

 

 

 

 

TV Karpaty, Bodona 777/30, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/7742 578

Fax: 033/

Mobil: 0902 940 421

E-mail: tvkarpaty@tvkarpaty.sk

Internet: www.tvkarpaty.sk

 

 

  48 H  Piešťany            Vrchy - Pri Červenej veži, 221 + 34 m             0,25 kW  6P  stereo

 

 

 

 

 

NZ TV - TV Nové Zámky, Radničná 3, 940 01 Nové Zámky

Tel.: 035/6444 870, 035/6444 871, 035/6444 872, 035/6403 110

Fax: 035/6444 870

Mobil:

E-mail: info@nztv.sk

Internet: www.nztv.sk

 

 

  52 H  Nové Zámky          Michalská bašta - vodojem, 118 + 41 m              0,2 kW  2P  stereo

 

 

 

 

 

MsTV Komárno, Dôstojnícky pavilón, P. O. Box 136, 945 01 Komárno

Tel.: 035/7713 060

Fax: 035/7713 489

Mobil:

E-mail: tv@komarno.sk

Internet: www.komarno.sk/tv

 

 

  53 H  Komárno             Pávia ul. 29 - OD, 109 + 42 m                      0,2 kW  0   stereo

 

 

 

 

 

ŠTV - Štúrovská televízia, Petőfiho 9, 943 01 Štúrovo

Tel.: 036/7511 396, 036/7512 134

Fax: 036/

Mobil: 0910 995 512, 0905 425 404

E-mail: redakcia@sturovo-tv.sk

Internet: www.sturovo-tv.sk  www.joj.sk

 

Vysielač ŠTV šíri aj vysielanie TV Joj.

 

 

  34 H  Štúrovo             Mesto - OD, 150 + 30 m                            0,01 kW  0   stereo

 

 

 

 

 

TV Trenčín, Mierové námestie 22, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/7434 566

Fax: 032/7434 566

Mobil:

E-mail: televizia@tvtrencin.sk

Internet: www.tvtrencin.sk

 

 

  60 H  Púchov*             Stráne, 275 + 55 m                                0,04 kW  0   stereo

  60 H  Trenčín             Záblatie - Rúbanisko, 286 + 15 m                   0,3 kW  8P  stereo

 

 

 

 

 

PTV - TV Púchov, Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov

Tel.: 042/4633 666

Fax: 042/4633 888

Mobil: 0905 258 141

E-mail: televizia@puchov.sk  msbppu@ppx.psg.sk

Internet: www.puchov.sk/menu/?p=38

 

 

  51 H  Púchov              Námestie slobody 1400 - AB, 282 + 46 m            0,03 kW  0     mono

 

 

 

 

 

TVP - TV Prievidza, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Tel.: 046/5422 792, 046/5422 277

Fax: 046/5422 483

Mobil:

E-mail: televiziapd@hbp.sk

Internet: www.

 

 

  46 H  Prievidza           Hviezdoslavova ul. 3 - Priemstav - AB, 270 + 30 m 0,05 kW  0     mono

 

 

 

 

 

TV Patriot, Agentúra S, Horný Val 3, 010 01 Žilina

Tel.: 041/

Fax: 041/

Mobil: 0903 528 218, 0918 595 151, 0903 588 788, 0903 507 797

E-mail: tvpatriot@tvpatriot.sk  info@tvpatriot.sk  vysielanie@tvpatriot.sk

Internet: www.tvpatriot.sk

 

 

  55 H  Žilina              Dubeň, 608 + 37 m                                 0,03 kW  6P  stereo

 

Stanica TV Patriot vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

KTV - Kysucká televízia, Podvysoká 370, 023 57 Podvysoká

Tel.: 041/4321 801

Fax: 041/4321 801

Mobil:

E-mail: @

Internet: www.  www.joj.sk

 

Vysielač KTV šíri aj vysielanie TV Joj.

 

 

  55 H  Čadca               U Liškov - TVp, 593 + 30 m                        0,03 kW  0   stereo

 

 

 

 

 

TV Liptov, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044/5624 270, 044/5624 271

Fax: 044/5624 270

Mobil:

E-mail: tvliptov@tvliptov.sk

Internet: www.tvliptov.sk

 

 

  60 H  Liptovský Mikuláš   Háje II, 745 + 30 m                                0,1 kW  6P  stereo

 

 

 

 

 

RTV Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa 16, 974 01 Banská Bystrica

Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča

Tel.: 048/4151 842

Fax: 048/

Mobil:

E-mail: rtvbb@pobox.sk

Internet: www.rtvbb.sk

 

 

  51 H  Banská Bystrica     Nám.L.Svobodu 1 - FNsP F.D.Roosevelta, 450 + 10 m  0,5 kW  8M  stereo

 

 

 

 

 

AZTV Info, Námestie SNP 11, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/4123 883, 048/4156 019

Fax: 048/4124 509

Mobil: 0905 616, 0915 988 500

E-mail: info@aztv.eu.sk  aztv@atlas.sk

Internet: www.aztv.eu.sk

 

 

Stanica AZTV Info vysiela prostredníctvom 7 digitálnych pozemných DVB-T TEST vysielačov

v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Malackách, Prešove a Zvolene.

 

Prehľad DVB-T TEST vysielačov

 

 

 

 

 

TV LocAll, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec

Tel.: 047/4332 065

Fax:

Mobil: 0918 646 336

E-mail: pdigitalstudio6@msn.com

Internet: www.locall.rimava.sk  www.joj.sk

 

TV LocAll, Mestské kultúrne stredisko, Nám. Š. M. Daxnera, 979 01 Rimavská Sobota

cTel.: 047/5811 898

Fax:

Mobil: 0908 908 236

E-mail: tvlocallrs@rsnet.sk

Internet: www.locall.rimava.sk  www.joj.sk

 

Vysielač TV LocAll šíri aj vysielanie TV Joj.

 

 

  41 H  Rimavská Sobota     Košická cesta - silážna veža, 223 + 60 m           0,2 kW  0   stereo

  52 H  Lučenec*            Poľnonákup - silážna veža, 191 + 55 m              0,2 kW  8M  stereo

 

 

 

 

 

Teleprior, Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice

Tel.: 055/6324 007

Fax.: 055/6324 007

Mobil:

E-mail: teleprior@teleprior.com

Internet: www.teleprior.com/kosice/teleprior.htm

 

 

  33 H  Košice              Šibená hora, 234 + 31 m                           0,03 kW  1P  stereo

 

 

 

 

 

TV Naša, Hutnícka 1, 040 01 Košice

Tel.: 055/7979 111 -produkcia

055/7979 118 -redakcia

055/7979 117 -reklama

Fax: 055/7979 112

Mobil: 0980 200 300

SMS: 7033, 900 11 15 –TV Music Box

E-mail: info@mcbox.tv

Internet: www.nasa.sk  www.mcbox.tv

 

Vysielač TV Naša šíri aj vysielanie TV Music Box.

 

 

  50 H  Košice              Furča - vodojem, 356 + 30 m                        1,0 kW  1P  stereo

 

 

 

 

 

ETV 4 - TV Duna, Obecný úrad Kunová Teplica, 049 33 Kunová Teplica

Tel.: 058/937 16

Fax: 058/

Mobil:

E-mail: @

Internet: www.

 

 

  50 H  Kunova Teplica      J od obce, 240 + 15 m                            0,004 kW  0   stereo

 

TV kanál 50 Kunová Teplica slúži na retransmisiu TV signálu systémom ETV 4 pre TV Duna.

 

 

 

 

 

TV Reduta, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/4427 241, 053/4411 373

Fax: 053/4427 241

Mobil: 0903 604 848

E-mail: tvreduta@tvreduta.sk  redakcia@tvreduta.sk  teletext@tvreduta.sk

Internet: www.tvreduta.sk

 

 

 

  26 H  Spišská Nová Ves    Štefánikovo námestie - AB, 459 + 30 m             0,25 kW  2P  stereo

 

 

 

 

 

TV Poprad, Podtatranská 1, 058 01 Poprad

Tel.: 052/7723 336

Fax: 052/7724 236

Mobil:

E-mail: tvpoprad@sinet.sk

Internet: www.tvpoprad.sk

 

 

  52 H  Poprad              Hranovnica - Dubina - TVp, 877 + 40 m             0,08 kW  2M  stereo

 

 

 

 

 

   BTV - Bardejovská televízia, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

Tel.: 054/4882 000

Fax: 054/4727 881

Mobil:

SMS: 7033, 900 11 15 -Music Box

E-mail: novakbts@stonline.sk  info@mcbox.tv

Internet: www.bardejovskatv.sk  www.mcbox.tv

 

Vysielač BTV šíri aj vysielanie TV Music Box.

 

 

  24 H  Bardejov            Ul. L. Novomeského - OD, 297 + 30 m              0,025 kW  2P  stereo

 

 

 

 

 

TV Babie, 094 31 Babie, okr. Vranov nad Topľou

Tel.: 057/

Fax: 057/

Mobil:

E-mail: @

Internet: www.  www.joj.sk

 

Vysielač TV Babie šíri aj vysielanie TV Joj.

 

 

  43 H  Babie               Fedorov kút I, 292 + 15 m                         0,01 kW  2P  stereo

 

 

 

 

 

TV B52, Vranov nad Topľou, Staničná 1329, 093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057/4463 144

Fax: 057/4463 144

E-mail: telecom1@stonline.sk

Internet: www.  www.joj.sk

 

Vysielač TV B52 šíri aj vysielanie TV Joj.

 

 

  49 H  Vranov nad Topľou   Vinice - GSM Orange, 228 + 20 m                    0,1 kW  4P  stereo

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

  Doplnkové služby slovenských TV staníc:

 

 

  Stanica                   TXT   VPS   Signál                    Show View  Poznámka  

 

  STV 1 - Jednotka           +     +    TERESTRIÁLNE, SATELITNE   001

  STV 2 - Dvojka             +     +    TERESTRIÁLNE, SATELITNE   002

  TV Markíza                 +     -    TERESTRIÁLNE, SATELITNE   003

  TV Joj                     +     -    TERESTRIÁLNE, SATELITNE   016

  TA3                       /+/    -    TERESTRIÁLNE, SATELITNE    -

  TV Music Box + TV Naša    /+/    -    TERESTRIÁLNE, SATELITNE    -

  TV Patriot                 +     -    TERESTRIÁLNE, SATELITNE    -

  TV Nautik                  -     -    SATELITNE                  -        

  TV Moooby                  -     -    SATELITNE                  -        

  ETV Medicus                -     -    SATELITNE                  -

  TV Advertisement           -     -    SATELITNE                  -

  TV Ring                    -     -    SATELITNE                  -

  TV Bebe                    -     -    SATELITNE                  -

  MTT Trnava                 +     -    TERESTRIÁLNE               -

  TV Nové Zámky              +     -    TERESTRIÁLNE               -

  TV Karpaty                /+/    -    TERESTRIÁLNE               -

  RTV Banská Bystrica        +     -    TERESTRIÁLNE               -

  TV Reduta                  +     -    TERESTRIÁLNE               -

  Teleprior                  +     -    TERESTRIÁLNE               -

 

  TXT - Teletext  /+/ -v pláne

  VPS - Kód pre videorekordéry

 

Ďalšie informácie o Show View nájdete na adrese: www.gemstar.co.uk

 

 

 

 

 

  Vysvetlivky k skráteným pojmom v prehľade TV kanálov a vysielačov:

 

 

  P - Polarizácia anténového systému vysielača

  H - Horizontálna polarizácia

  V - Vertikálna polarizácia

  * - Plánovaný vysielač

       - Najnovšie vysielače

  AB - Administratívna budova

  ERP - Effective Radiated Power - Efektívny vyžiarený výkon v kilowattoch [kW]

  FNsP - Fakultná nemocnica s poliklinikou

  GSM Orange/T-Mobile - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari mobilného

                        operátora [BTS - základňová stanica]

  MŠ - Materská škôlka

  NsP - Nemocnica s poliklinikou

  OD - Obytný dom

  RRS objekt RK-ST - Rádioreléová/retranslačná stanica Rádiokomunikácie - Slovak Telekom

  SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

  SOU - Stredné odborné učilište

  TVp - Televízny prevádzač - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari

        TV prevádzača Rádiokomunikácie - Slovak Telekom.

  Ul. - Ulica

  VAS - Výška [stredu] anténového systému - Umiestnenie vyžarovacej antény nad zemou [terénom].

        Vysielače, ktoré vysielajú viac staníc, môžu mať rôzne výšky umiestnenia antén na stožiari

        [viac anténových systémov nad sebou].

  874 m - Nadmorská výška základne anténového stožiara [kóta]

  + 300 m - Výška umiestnenia anténového systému nad terénom [prevýšenie kóty]

  Názvy stanovíšť vysielačov sú uvedené podľa súradníc WGS-84, podľa názvov lokalít, výškových

  kót a trigonometrických bodov v mapách Marco Polo a VKÚ [Vojenský kartografický ústav].

  Podrobnejšie názvy stanovíšť [kót] a zemepisné súradnice vysielačov sú uvedené v podstránke:

  Zoznam TV VYSIELAČOV - flash /K02 - K66/ a Súradnice WGS-84.

  Pri niektorých názvoch vysielačov je uvedené poradové číslo, napr.: Straník I, II, čo znamená,

  že na jednej kóte [vrchu] je umiestnených viac stožiarov [vysielačov].

  Offset - Vyjadrenie posunu v dvanástinách riadkového kmitočtu 15625 Hz. Offset sa používa

           k zmenšeniu rušenia medzi TV vysielačmi, ktoré vysielajú na rovnakom TV kanáli.

           “Nula“ znamená žiaden offset [posun] proti menovitému kmitočtu TV kanálu a písmeno

           za číslom vyjadruje smer posunu: P +Plus, M -Mínus. Potom platí, že nosný kmitočet

           je vyšší oproti menovitému o 13,02 kHz. Offset sa napr. používa na identifikáciu

           rušiaceho TV vysielača.

 

Na Slovensku sa vysiela v systéme PAL B 1 v pásme VHF a PAL G v pásme UHF s odstupom

zvuku od obrazu: 5,5 MHz - západná norma príjmu zvuku. Výnimočne vysielajú niektoré

vysielače ešte s odstupom zvuku od obrazu: 6,5 MHz - východná norma príjmu zvuku.

 

St/duo - Vysielač šíri stereofónny alebo duálny [dvojjazyčný] zvuk.
 Počas duálneho vysielania sa vysiela “mono“ zvuk.

 

Všetky vysielače TV Joj sú od roku 2002 nastavené na tzv. “tvrdé“ stereo, okrem vysielača Bratislava - Kamzík [K50], ktorý vysiela stereo/duo.

 

TV Markíza vysiela na 3. terestriálnom vysielacom okruhu [bývalý okruh OK3/TA3].

 

Stanice STV 1, STV 2, TV Markíza, TV Joj, MTT Trnava, TV Karpaty, TV Nové Zámky, TV Patriot,

RTV Banská Bystrica, TV Reduta a Teleprior šíria so svojím signálom aj vysielanie teletextu.

 

 

Prehľad satelitných frekvencií je uvedený v zozname SATELIT.

 

Prehľad digitálnych frekvencií je uvedený v zozname DVB-T a DVB-T TEST.

 

DVB-T - Digital Video Broadcasting-Terrestrial

 

TV MAPA Slovensko + okolité štáty

 

Fotogaléria vysielačov

 

Zaniknuté stanice

 

POWER 2007

 

 

- Aktualizované: 01. septembra 2007 -

 

 

Prehľad frekvencií slovenských TV staníc zostavil a aktualizuje:

 

Walter Giba, Prešov    © 2000 WALTER

    

E-mail: walter.giba@post.sk               Internet: www.solideurope.sk/power

 

 

 

Tento zoznam bol zostavený z údajov: Rady pre vysielanie a retransmisiu SR [RVR];

Slovak Telekomu, a. s. - Rádiokomunikácií, o. z.;  Telekomunikačného úradu SR [TÚ];

Slovenskej televízie [STV]; niektorých prevádzkovateľov vysielačov [EXPRES NET, s. r. o., Bratislava; RDT TELECOM, s. r. o., Košice] ako aj z informácií niektorých slovenských TV staníc

a z vlastných informácií a zistení.