-------------ZOZNAM FM STANÍC NA SLOVENSKU 

www.solideurope.sk/power 

 

 

                                    - List of FM station in Slowakia -

 

  10/2007                             www.solideurope.sk              walter.giba@post.sk

 

 

Prehľad frekvencií a vysielačov slovenských FM staníc vysielajúcich v pásme VKV/FM 2

[FREQUENCY MODULATION]: 87,5 MHz - 108,0 MHz.

V súčasnosti vysiela na Slovensku 33 rozhlasových staníc

[+ 2 nové stanice v pláne + 2 stanice sa pripravujú na terestriálne vysielanie]

na 218. frekvenciách v pásme FM

+ 1 frekvencia SRo 1 - Rádio Slovensko v Tuneli Branisko + 1 frekvencia SRo 1 - Rádio Slovensko v Tuneli Horelica + 2 frekvencie SRo 1 - Rádio Slovensko a Rádio Viva v Tuneli Sitina

a na 3 digitálnych satelitných frekvenciách.  

V pláne je 31 nových, 21 pripravovaných frekvencií a 10 presunov FM vysielačov.

Zoznam FM staníc je zoradený podľa regiónov a sídla staníc.

 

 

 Frekvencia P  Lokalita            Vysielač - Nadmorská výška                          Vyžiarený

 v pásme FM    Stanica             + výška anténového systému                          výkon ERP

 

 

 

 

Slovenský rozhlas - SRo 1 - Rádio Slovensko,

Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15

Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica

Moyzesová 7/A, 041 61 Košice

Tel.: 02/5727 3111, 02/5727 3501, 02/5727 3301

Tel.: 02/5727 3700 -odkazovač

Fax: 02/5727 3559

Mobil:

SMS: 7773

Štúdio: 02/5244 4433, 02/5244 4466 -živé vysielanie

E-mail: informacie@rozhlas.sk  segecova@rozhlas.sk

Internet: www.rozhlas.sk

 

 

 

 

   89,1 MHz H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 40 m                                   10,00 kW

   90,1 MHz H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 230 m                            100,00 kW

   90,9 MHz H  Modrý Kameň         Španí laz, 643 + 60 m                                10,00 kW

   91,2 MHz H  Nitra               Zobor, 552 + 43 m                                    10,00 kW

   91,2 MHz H  Snina               Magurica, 456 + 60 m                                 10,00 kW

   92,2 MHz -  Branisko            Tunel Branisko, vých. portál, 592 + 4,65 m [4975 m]  0,001 kW

   92,2 MHz -  Branisko            Tunel Branisko, záp. portál, 543 + 4,65 m [4975 m]   0,001 kW

   92,2 MHz -  Svit*               Tunel Bôrik, východný portál, ? + ? m [999 m]        0,001 kW

   92,2 MHz -  Svit*               Tunel Bôrik, západný portál, ? + ? m [999 m]         0,001 kW

   92,2 MHz -  Svit*               Tunel Lučivná, východný portál, ? + ? m [250 m]      0,001 kW

   92,2 MHz -  Svit*               Tunel Lučivná, západný portál, ? + ? m [250 m]       0,001 kW

   92,2 MHz H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                            30,00 kW

   93,5 MHz H  Bardejov            Stebnická Magura, 900 + 53 m                         10,00 kW

   95,9 MHz H  Trenčín             Nad oborou I, 655 + 65 m                             10,00 kW

   96,3 MHz H  Štúrovo             Modrý vrch, 251 + 25 m                               10,00 kW

   96,6 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 138 m                                 100,00 kW

   96,6 MHz -  Bratislava          Tunel Sitina, SZ portál, 197 + 7 m [SV: 1415 m]      0,001 kW

   96,6 MHz -  Bratislava          Tunel Sitina, JV portál, 168 + 7 m [JZ: 1440 m]      0,001 kW

   96,6 MHz H  Košice              Dubník, 874 + 224 m                                 100,00 kW

   97,3 MHz H  Rožňava             Dievčenská skala, 660 + 40 m                          1,00 kW

   99,0 MHz H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 53 m                                   20,00 kW

   99,7 MHz H  Trebišov            Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m       10,00 kW

               -plánovaná výmena okruhu SRo 1 - Rádio Slovensko za okruh SRo 4 - Rádio_FM

  102,4 MHz H  Námestovo           Magurka, 1104 + 47 m                                  8,20 kW

  103,2 MHz H  Nové Mesto n/Váhom  Veľká Javorina, 969 + 60 m                            9,20 kW

  103,5 MHz -  Čadca               Tunel Horelica, východný portál, ? + 4,8 m [605 m]   0,001 kW

  103,5 MHz -  Čadca               Tunel Horelica, západný portál, ? + 4,8 m [605 m]    0,001 kW

  103,5 MHz H  Žilina              Krížava, 1449 + 34 m                                 20,00 kW

  103,6 MHz H  Lučenec             Blatný vrch I, 359 + 43 m                            10,00 kW

  103,8 MHz H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 40 m                                  5,00 kW

 

Stanica SRo 1 - Rádio Slovensko vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

   Slovenský rozhlas - SRo 2 - Rádio Regina BA, BB, KE,

Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15

Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica

Moyzesová 7/A, 041 61 Košice

Tel.: 02/5727 3111, 02/5727 3501

      Tel.: BA: 02/5727 3751       Fax: 02/5727 3559      E-mail: reginabratislava@rozhlas.sk

      Tel.: BB: 048/4112 731-3     Fax: 048/4142 152      E-mail: bystrica@rozhlas.sk

      Tel.: KE: 055/6822 222       Fax: 055/6220 568      E-mail: reginakosice@rozhlas.sk

Mobil:

SMS:

E-mail: informacie@rozhlas.sk  radioregina@rozhlas.sk

Internet: www.rozhlas.sk

 

 

 

 

   88,2 MHz H  Lučenec             Blatný vrch I, 359 + 43 m                            10,00 kW

   88,5 MHz H  Modrý Kameň         Španí laz, 643 + 60 m                                10,00 kW

   88,6 MHz H  Rožňava             Dievčenská skala, 660 + 40 m                          1,00 kW

   89,2 MHz H  Trebišov            Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m       10,00 kW

   91,7 MHz H  Štúrovo             Belá - Pod lesom, 251 + 20 m                         10,00 kW

   95,0 MHz H  Rimavská Sobota     Palaska - Veľký vrch, 508 + 30 m                      1,00 kW

   99,3 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 100 m                                  10,00 kW

  100,1 MHz H  Žilina              Krížava, 1449 + 34 m                                 20,00 kW

  100,3 MHz H  Košice              Dubník, 874 + 192 m                                 100,00 kW

  100,4 MHz H  Námestovo           Magurka, 1104 + 47 m                                  8,20 kW

  100,6 MHz H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 40 m                                  5,00 kW

  100,7 MHz H  Nové Mesto n/Váhom  Veľká Javorina, 969 + 60 m                            9,00 kW

  101,5 MHz H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 230 m                            100,00 kW

  102,2 MHz H  Nitra               Zobor, 552 + 43 m                                     1,00 kW

  102,3 MHz H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 40 m                                   10,00 kW

 

  Pripravované koordinácie:

     ?  MHz    Banská Štiavnica*   ?, ? + ? m                                              ?  kW

     ?  MHz    Bardejov*           ?, ? + ? m                                              ?  kW

 

Stanica SRo 2 - Rádio Regina BA, BB, KE vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

Slovenský rozhlas - SRo 3 - Rádio Devín,

Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15

Prof. Sáru 1, 975 68 Banská Bystrica

Moyzesová 7/A, 041 61 Košice

Tel.: 02/5727 3111, 02/5727 3501, 02/5727 3401

Fax: 02/5727 3559

Mobil:

SMS:

E-mail: informacie@rozhlas.sk  devin@rozhlas.sk

Internet: www.rozhlas.sk

 

 

 

 

   88,8 MHz H  Bardejov            Stebnická Magura, 900 + 53 m                         10,00 kW

   88,7 MHz H  Námestovo           Magurka, 1104 + 47 m                                  8,20 kW

   90,0 MHz H  Rožňava             Dievčenská skala, 660 + 40 m                          1,00 kW

   94,6 MHz H  Nové Zámky          Elektrosvit - komín, 115 + 40 m                       1,00 kW

   95,6 MHz H  Borský Mikuláš      Mária Magdaléna, 270 + 50 m                           1,00 kW

   96,9 MHz H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                            30,00 kW

   97,2 MHz H  Žilina              Krížava, 1449 + 63 m                                 20,00 kW

   97,8 MHz H  Trenčín             Nad oborou I, 655 + 65 m                             10,00 kW

   96,1 MHz V  Košice              Hlavná ul. 1 - Hotel Slovan, 210 + 60 m               0,10 kW

   96,1 MHz H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 40 m                                   10,00 kW

   99,8 MHz V  Zvolen              Malá Stráž, 364 + 40 m                                0,50 kW

  102,0 MHz H  Banská Bystrica     Laskomer I, 630 + 28 m                                1,00 kW

  102,2 MHz H  Snina               Magurica, 456 + 60 m                                 10,00 kW

  102,6 MHz H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 53 m                                   20,00 kW

  103,1 MHz H  Modrý Kameň         Španí laz, 643 + 60 m                                10,00 kW

  104,4 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 100 m                                   5,00 kW

  106,2 MHz H  Štúrovo             Modrý vrch, 251 + 25 m                               10,00 kW

  106,7 MHz V  Prešov*             Šibená hora II, 313 + 30 m                            0,50 kW

  106,7 MHz H  Trebišov            Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m       10,00 kW

   

  Pripravované koordinácie:

   97,4 MHz V  Nitra*              ?, ? + ? m                                            0,10 kW

     ?  MHz    Čadca*              ?, ? + ? m                                              ?  kW

 

Stanica SRo 3 - Rádio Devín vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

Slovenský rozhlas - SRo 4 - Rádio_FM,

Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15

Tel.: 02/5727 3111, 02/5727 3501, 02/5249 8925, 02/5249 8926

Fax: 02/5727 3559

Mobil:

SMS: 7773

E-mail: informacie@rozhlas.sk  info@radiofm.sk

radiofm@radiofm.sk  studio@radiofm.sk

Internet: www.rozhlas.sk  www.radiofm.sk

 

 

 

 

 

   89,3 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 100 m                                  10,00 kW

   91,8 MHz V  Čadca*              Jurošovský vrch I, 626 + 30 m                         0,50 kW

   91,8 MHz V  Martin              Bystrička - Krásna, 621 + 45 m                        0,50 kW

   91,9 MHz H  Trstená na Orave    Uhlisko, 858 + 35 m                                  10,00 kW

   91,9 MHz V  Žilina*             Dubeň, 569 + 30 m                                     0,50 kW

   92,6 MHz V  Zvolen*             Malá Stráž, 364 + 40 m                                1,00 kW

   98,0 MHz H  Lučenec             Blatný vrch I, 359 + 43 m                            10,00 kW

   98,3 MHz H  Modrý Kameň         Španí laz, 643 + 60 m                                10,00 kW

   98,9 MHz H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 40 m                                   10,00 kW

   99,7 MHz H  Trebišov*           Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m       10,00 kW

               -plánovaná výmena okruhu SRo 1 - Rádio Slovensko za okruh SRo 4 - Rádio_FM

  101,2 MHz H  Trenčín             Nad oborou I, 655 + 54 m                             10,00 kW

  101,3 MHz H  Košice              Šibená hora, 234 + 31 m       -plánovaný ERP 0,50 kW  0,04 kW

  101,5 MHz V  Prešov*             Šibená hora II, 313 + 30 m                            0,50 kW

  101,7 MHz H  Bardejov            Stebnická Magura, 900 + 53 m                         10,00 kW

  102,1 MHz H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 40 m                                  5,00 kW

  102,8 MHz H  Borský Mikuláš      Mária Magdaléna, 270 + 50 m                           1,00 kW

  102,8 MHz H  Nové Zámky          Elektrosvit - komín, 115 + 40 m                       1,00 kW

  103,7 MHz H  Štúrovo             Modrý vrch, 251 + 25 m                               10,00 kW

  104,3 MHz H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 26 m                            30,00 kW

  105,4 MHz H  Banská Bystrica     Laskomer II, 617 + 25 m                               2,00 kW

  105,9 MHz H  Rožňava             Dievčenská skala, 660 + 30 m                          1,00 kW

  107,6 MHz H  Snina               Magurica, 456 + 60 m                                 10,00 kW

 

  Pripravované koordinácie:

     ?  MHz    Banská Štiavnica*   ?, ? + ? m                                              ?  kW

   89,3 MHz V  Nitra*              ?, ? + ? m                                            0,10 kW

     ?  MHz    Trebišov*           Bánovce nad Ondavou - silážna veža, 118 + 60 m          ?  kW

 

Stanica SRo 4 - Rádio_FM vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

  Slovenský rozhlas - SRo 5 - Rádio Patria M, U/R,

Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15

Moyzesová 7/A, 041 61 Košice

Krajský úrad, Námestie Mieru 3, 080 01 Prešov

Tel. BA: 02/5727 3111, 02/5727 3501

Fax BA: 02/5727 3559

Tel. KE: 055/6222 994

Fax KE: 055/6226 136

Tel. PO: 051/7483 880 -rusínsky tím, 051/7483 870 -ukrajinský tím

Mobil:

SMS:

E-mail: informacie@rozhlas.sk  radiopatria@rozhlas.sk

Internet: www.rozhlas.sk

 

 

 

 

SRo 5 - Rádio Patria vysiela na stredovlnných vysielačoch, ktoré sú uvedené v SV/MW zozname.

 

Vysielače SRo 5  - Rádio Patria M v pásme FM/VKV II, ktoré boli v pláne:

 

  Pripravované koordinácie:

     ?  MHz    Košice*             ?, ? + ? m                                              ?  kW

     ?  MHz    Rimavská Sobota*    Palaska - Veľký vrch, 508 + 30 m                        ?  kW

     ?  MHz    Štúrovo*            Belá - Pod lesom, 251 + 20 m                            ?  kW

 

M - Národnostné a etnické vysielanie SRo v maďarskom jazyku.

 

U/R - Národnostné a etnické vysielanie SRo v ukrajinskom a rusínskom jazyku.

 

HRNEV - Hlavná redakcia národnostno-etnického vysielania v Košiciach v súčasnosti

zabezpečuje vysielanie v nasledujúcich jazykoch: rusínsky, ukrajinský,

rómsky, český, poľský, nemecký.

 

Stanica SRo 5 - Rádio Patria - M, U/R, HRNEV vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

 

 

 

 

Fun Rádio, Lešková 5, P. O. Box 525, 815 25 Bratislava

Tel.: 02/5778 7111, 02/5249 7076

Fax: 02/5778 7110

Mobil:

SMS: 7775

Štúdio: 02/5249 4626, 02/5249 1375 -živé vysielanie

Dopravný servis: 0800 800 200 -bezplatne

E-mail: info@funradio.sk  studio@funradio.sk  telefon@funradio.sk

Internet: www.funradio.sk

 

 

   87,7 MHz H  Košice              Dubník, 874 + 192 m                                  35,00 kW

   89,2 MHz V  Ružomberok          Nábr. gen. M. R. Štefánika 4 - OD, 477 + 45 m         0,10 kW

   91,6 MHz H  Lučenec             Blatný vrch I, 359 + 43 m                            10,00 kW

   92,2 MHz C  Dubnica nad Váhom   Hornné Srnie - Kremenica-TVp, 349 + 30 m              1,00 kW

   92,8 MHz    Trenčín*            ?, ? + ? m                                              ?  kW

   93,2 MHz V  Tornaľa             Poľnoprodukt - silážna veža, 183 + 50 m               0,10 kW

   94,0 MHz V  Nitra               Hviezdna ul. 2 - obytný dom, 160 + 45 m               0,10 kW 

   94,3 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 138 m                                 100,00 kW

   95,0 MHz C  Liptovský Mikuláš   Háje II, 745 + 30 m                                   1,00 kW

   99,2 MHz H  Žilina              Krížava, 1449 + 63 m                                 20,00 kW

  102,5 MHz H  Poprad              Hranovnica - Dubina - TVp, 877 + 30 m                 1,00 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Svit - Malý Smolník

  102,5 MHz H  Svit*               Malý Smolník, 953 + 40 m                              1,00 kW

  102,8 MHz H  Bardejov            Ul. L. Novomeského - OD, 297 + 30 m                   0,50 kW

  102,8 MHz V  Rožňava             Poľnonákup Gemer - silážna veža, 365 + 30 m           1,00 kW

  102,9 MHz V  Košice              Werferova ul. 3 - KS ŠÚ - AB, 237 + 27 m              1,00 kW

  104,0 MHz H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 230 m                            100,00 kW

  104,0 MHz V  Senica              Štefánikova ul. 723 - OD, 203 + 45 m                  0,50 kW

  106,3 MHz V  Považská Bystrica*  Vrch Helena, 380 + 30 m                               0,25 kW

  107,1 MHz V  Levice              Veľká Vápenná, 345 + 23 m                             4,00 kW 

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Banská Štiavnica - Sitno

  107,1 MHz H  Banská Štiavnica*   Sitno, 1009 + 53 m                                   20,00 kW 

               -blokovaný ERP

 

Stanica Fun Rádio vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádio Viva, Šalviová 1, P. O. Box 77, 830 00 Bratislava 3

Tel.: 02/4825 5500

Fax: 02/4825 5599

Mobil:

SMS:

Štúdio: 02/4825 5555 -živé vysielanie

Dopravný servis: 0800 800 007 -bezplatne

E-mail: viva@radioviva.sk  technika@radioviva.sk

Internet: www.radioviva.sk

 

 

   87,9 MHz V  Dolný Kubín         Kuzminovo, 682 + 30 m                                 0,50 kW

   88,1 MHz H  Košice              Marovka, 681 + 30 m                                   0,25 kW

   88,5 MHz V  Vranov nad Topľou   Chemko Strážske - komín, 144 + 200 m                  2,00 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Snina - Sčobík

   88,5 MHz H  Snina*              Sčobík, 756 + 60 m                                   10,00 kW

   90,0 MHz V  Medzilaborce*       Panská Kýčera – TVp, 432 + 30 m                       0,20 kW

   90,7 MHz V  Trstená na Orave    Uhlisko, 858 + 30 m                                   1,00 kW

   91,1 MHz V  Brezno              Valaská - Chvatimech - TVp, 761 + 25 m                0,50 kW

   91,1 MHz H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 26 m                                  1,00 kW

   92,4 MHz H  Stropkov*           Vrch Baňa - RRS objekt RK-ST, 470 + 20 m              1,00 kW

   92,7 MHz C  Žilina              Zástranie - Straník I - TVp, 760 + 18 m               0,80 kW

   92,8 MHz V  Ružomberok*         Mních - TVp, 655 + 30 m                               1,00 kW

   92,9 MHz V  Prievidza           Staré mesto - silážna veža, 271 + 40 m                0,50 kW

   95,6 MHz H  Bardejov*           Rúrna - TVp, 550 + 20 m                               1,00 kW

   95,7 MHz H  Košice*             Bankov - Červený breh, 376 + 40 m                     0,20 kW

   96,0 MHz H  Lučenec             Táňovo, 929 + 30 m                                    5,00 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Lučenec - Surovina

   96,0 MHz H  Lučenec*            Surovina, 923 + 30 m                                  5,00 kW

   96,1 MHz V  Nitra               Sídlisko Klokočina - vodojem, 229 + 15 m              0,25 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Borina - Šibeničný vrch

   96,1 MHz V  Nitra*              Borina - Šibeničný vrch, 211 + 30 m                   0,25 kW

   99,0 MHz H  Michalovce*         Hôrka, 228 + 23 m                                     1,00 kW

   99,6 MHz V  Čadca               Jurošovský vrch I, 626 + 30 m                         1,00 kW

   99,6 MHz -  Čadca*              Tunel Horelica, východný portál, ? + 4,8 m [605 m]   0,001 kW

   99,6 MHz -  Čadca*              Tunel Horelica, západný portál, ? + 4,8 m [605 m]    0,001 kW

  101,4 MHz H  Rožňava             Dievčenská skala, 660 + 40 m                          1,00 kW

  101,8 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 138 m                                 100,00 kW

  101,8 MHz -  Bratislava          Tunel Sitina, SZ portál, 197 + 7 m [SV: 1415 m]      0,001 kW

  101,8 MHz -  Bratislava          Tunel Sitina, JV portál, 168 + 7 m [JZ: 1440 m]      0,001 kW

  104,8 MHz -  Branisko*           Tunel Branisko, vých. portál, 592 + 4,65 m [4975 m]  0,001 kW

  104,8 MHz -  Branisko*           Tunel Branisko, záp. portál, 543 + 4,65 m [4975 m]   0,001 kW

  104,8 MHz V  Poprad              Hranovnica - Dubina - TVp, 877 + 43 m                 1,00 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Svit - Malý Smolník

  104,8 MHz C  Svit*               Malý Smolník, 953 + 40 m                              1,00 kW

  104,8 MHz -  Svit*               Tunel Bôrik, východný portál, ? + ? m [999 m]        0,001 kW

  104,8 MHz -  Svit*               Tunel Bôrik, západný portál, ? + ? m [999 m]         0,001 kW

  104,8 MHz -  Svit*               Tunel Lučivná, východný portál, ? + ? m [250 m]      0,001 kW

  104,8 MHz -  Svit*               Tunel Lučivná, západný portál, ? + ? m [250 m]       0,001 kW

  104,9 MHz V  Martin              Kľačianska Magura, 1146 + 20 m                        2,00 kW

  105,1 MHz H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 53 m                                   20,00 kW

  105,5 MHz H  Trenčín             Nad oborou I, 657 + 51 m                             10,00 kW

  105,8 MHz C  Prešov              Šibená hora I - TVp, 310 + 24 m                       2,00 kW

  106,6 MHz H  Banská Bystrica     Panský diel, 1100 + 30 m                              1,00 kW

  106,7 MHz H  Rimavská Sobota*    Palaska - Veľký vrch, 508 + 30 m                      0,50 kW

  107,0 MHz V  Dobšiná*            Suchý vrch, 792 + 40 m                                1,00 kW

   

Stanica Rádio Viva vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

H 

 

 

 

Rádio Okey, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

P. O. Box 43, 820 12 Bratislava 212

Tel.: 02/4822 2101, 02/4822 2102, 02/4822 2103

Fax: 02/4822 2100

Mobil:

SMS: 6661, 0904 700 525

Okey Piánko: 02/4822 2333

Štúdio: 02/4333 9740, 02/4333 9741 -živé vysielanie

E-mail: okey@okey.sk  studio@okey.sk

Internet: www.okey.sk

 

 

   93,5 MHz V  Martin              Kľačianska Magura, 1146 + 30 m                        0,25 kW

   93,6 MHz C  Ružomberok          Úložisko, 742 + 52 m                                  0,50 kW

   98,5 MHz H  Nové Mesto n/Váhom  Veľká Javorina, 969 + 78 m                            8,50 kW

  100,9 MHz H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                            30,00 kW

  102,0 MHz V  Košice              Furča - vodojem, 356 + 35 m                           0,50 kW

  102,8 MHz V  Žilina              Vysokoškolákov 4 - Hotel Garni, 353 + 45 m            0,40 kW

  103,7 MHz H  Prešov              Lysá, 1068 + 30 m                                     8,00 kW

  104,8 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 138 m                                   8,00 kW

  106,0 MHz H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 230 m                             50,00 kW

  107,1 MHz H  Bardejov            Stebnická Magura, 900 + 53 m                         10,00 kW

 

Stanica Rádio Okey vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

Rádio Hey!, Jelšová 11, 831 01 Bratislava

Tel: 02/5930 3030

Fax: 02/5477 7777

Mobil:

SMS:

Štúdio: 02/5477 6655 -živé vysielanie

E-mail: radiohey@radiohey.sk

Internet: www.radiohey.sk

 

 

   88,8 MHz H  Nitra               Zobor, 552 + 43 m                                    10,00 kW

   97,6 MHz H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 230 m                            100,00 kW

   98,8 MHz H  Ružomberok          Úložisko, 742 + 40 m                                  5,00 kW

  100,3 MHz V  Bratislava          Hradný vrch, 258 + 30 m -plánovaná prekoordinácia     1,00 kW

  102,4 MHz H  Rimavská Sobota     Vinice - Záhradky - GSM T-Mobile-stožiar, 288 + 40 m  0,10 kW

  107,3 MHz V  Poprad              Zámčisko, 903 + 25 m                                  2,00 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Poprad - Kráľova hoľa

  107,3 MHz H  Poprad*             Kráľova hoľa, 1938 + 26 m                            30,00 kW

               -blokovaný ERP

 

Stanica Rádio Hey! vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

 

Rádio Jemné Melódie, Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava

Tel.: 02/4848 4811

Fax: 02/4848 4866

Mobil:

SMS:

Štúdio: 02/ -živé vysielanie

E-mail: jemnemelodie@jemnemelodie.sk

technika@jemnemelodie.sk

Internet: www.jemnemelodie.sk 

 

   87,7 MHz H  Banská Bystrica     Suchá hora, 1225 + 230 m                             10,00 kW

   88,0 MHz H  Nové Mesto n/Váhom  Veľká Javorina, 969 + 78 m                            8,50 kW

   90,8 MHz H  Trnava              Jaslovské Bohunice - AE - SHMÚ, 176 + 200 m           0,25 kW

   96,3 MHz H  Liptovský Mikuláš*  Háje I - TVp, 740 + 45 m                              0,50 kW

   98,6 MHz H  Košice              Dubník, 874 + 192 m                                  35,00 kW

  101,3 MHz V  Ružomberok*         Nábrežie gen. M. R. Štefánika 4 - obytný dom, 477 m   0,10 kW

  106,6 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 105 m                                   3,00 kW

  106,9 MHz H  Žilina              Krížava, 1449 + 63 m         -plánovaný ERP 20,00 kW  3,00 kW

  107,7 MHz H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 55 m                                    1,00 kW

 

 

 

 

 

Rádio Metropola, Kopčianska 63, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/

Fax: 02/

Mobil:

SMS:

Štúdio: 02/ -živé vysielanie

Internet: www.radiometropola.sk

E-mail: @

 

 

   97,2 MHz H  Bratislava*         Petržalka - Technopol - AB, 136 + 80 m                0,25 kW

 

 

 

 

 

Rádio 7 + TWR - Trans World Radio Slovakia, P. O. Box 49, 820 02 Bratislava 22

Tel.: 02/4341 1911

Fax: 02/4341 1910

Mobil:

SMS: 0911 723 467

Štúdio: 052/ -živé vysielanie

E-mail: radio7@radio7.sk  info.twr@stonline.sk

Internet: www.radio7.sk  www.twr.sk

 

 

  V pláne terestriálne vysielanie.

 

Stanica Rádio 7 a TWR - Trans World Radio Slovakia vysielajú cez SATELIT.

 

 

 

     - Rádio SiTy Bratislava FM 107 MHz - Millennium Tower I + FM 89,7 MHz - Devínska Nová Ves a FM 98,5 MHz - Petržalka - Ševčenkova ul. 32 - Ústredné daňové riaditeľstvo + plánovaná frekvencia 92,3 MHz v Dúbravke -

 

 

 

 

Rádio SiTy, Millenium Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/4464 0107

Fax: 02/4464 2107

Mobil: 0911 999 107

SMS: 0911 111 107

Štúdio: 02/4464 1107, 02/4552 6642 -živé vysielanie

E-mail: info@radiosity.sk  studio@radiosity.sk

Internet: www.radiosity.sk

 

 

 

 

 

 

 

   89,7 MHz V  Bratislava          Devínska Nová Ves - obytný dom, 176 + 35 m            0,03 kW 

   92,3 MHz V  Bratislava          Dúbravka - Hanulova ul. 5/b - AB, 220 + 30 m          0,02 kW

   98,5 MHz V  Bratislava          Petržalka - Ústredné daňové riaditeľ.-AB, 137 + 45 m  0,03 kW

  107,0 MHz V  Bratislava          Millennium Tower I - AB, 151 + 60 m                   0,05 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najrýchlejší dopravný servis na Slovensku - informácie volajte bezplatne z mobilných sietí EuroTel a Orange na číslo *44Rádio Expres, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

Tel.: 02/5930 8900, 02/5930 8911, 02/5930 8955

Fax: 02/5930 8991, 02/5930 8959

Mobil:

SMS: 0905 612 612

Štúdio: 02/5465 4747, 02/5465 4707 -živé vysielanie

Záznamík pre vaše tipy do spravodajstva: 02/5930 8989

Dopravný dispečing: 0800 800 444 -bezplatne

Informácie o dopravnej situácii: 9993

E-mail: expres@expres.sk  technika@expres.sk

Internet: www.expres.sk

 

 

expreswap.troky.sk - Rádio Expres na WAPePoruchy vysielačov Rádia Expres hláste na

tel. č.: 02/5930 8971

alebo na e-mail: dispecing@expres.sk

 

 

 

  Regionálne štúdia:

 

  Trenčín
  
Jesenského 33, 911 01 Trenčín                  Petra Bernasovská

  Tel. č.: 032/6523 326

  E-mail: exprestrencin@nextra.sk

 

  Martin
  
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin

  Tel. č.: 043/4309 971, Fax: 043/4224 786

  Mobil: 0908 777 758  

  E-mail: expreszilina@nextra.sk

 

  Banská Bystrica
  
Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica

  Tel. č.: 048/4151 614

  E-mail: expresbystrica@nextra.sk

  Poprad
  
Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad

  Tel. č.: 052/7896 301

  Mobil: 0908 777 735

  E-mail: exprespoprad@nextra.sk

 

  Košice
  
Masarykova 2 [Jumbo centrum], 040 01 Košice

  Tel. č.: 055/7994 782, 055/7994 783

  Mobil: 0915 758 502

  E-mail: expreskosice@nextra.sk

                                                                 Tomáš Gašpierik

   

 

Najúspešnejšia kampaň Rádia Expres!

 

 

MENU Rádia EXPRES

 

 

 

 

     - ZÁPAD: Bratislava 107,6 / Senica 107,0 / Trnava 88,4 / Nové Zámky 92,7 / Štúrovo 99,4 / Nitra 89,7 / Levice 97,0 / Nové Mesto nad Váhom 99,7 / Trenčín 102,5 / Považská Bystrica 105,2 / Topoľčany 99,8 / Prievidza 107,5 * STRED: Žilina 96,5 / Žilina - Hričov 95,4 / Čadca 95,4 / Martin 93,1 / Trstená 96,5 / Ružomberok 88,4 / Brezno 93,0 / Liptovská Osada 99,5 / Donovaly 93,6 / Banská Bystrica 96,5 / Zvolen 89,0 / Žiar nad Hronom 101,1 / Žarnovica 92,7 / Modrý Kameň 106,5 / Lučenec 101,1 / Rimavská Sobota 102,4 * VÝCHOD: Košice 95,2 / Moldava nad Bodvou 91,0 / Rožňava 95,7 / Svit 99,5 / Poprad 96,4 / Levoča 95,3 / Stará Ľubovňa 105,7 / Prešov 99,5 / Makovica 106,2 -

 

 

 

 

 

   88,4 MHz C  Ružomberok          Malinô Brdo - Malinné, 1205 + 15 m                    1,00 kW

   88,4 MHz C  Trnava              Dvorníky - Horné Borody, 243 + 30 m                   2,00 kW

   89,0 MHz H  Zvolen              Malá Stráž, 364 + 30 m                                1,00 kW

   89,3 MHz C  Rimavská Sobota     Palaska - Veľký vrch, 508 + 21 m                      1,00 kW

   89,7 MHz C  Nitra               Sídlisko Klokočina - vodojem, 229 + 15 m              0,50 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Nitra - Borina - Šibeničný vrch

   89,7 MHz C  Nitra*              Borina - Šibeničný vrch, 211 + 30 m                   0,50 kW

   91,0 MHz H  Moldava nad Bodvou  Žarnov - Turniansky kameň, 248 + 45 m                 1,00 kW

   92,7 MHz C  Nové Zámky          Elektrosvit - komín, 115 + 100 m                      1,00 kW

   92,7 MHz V  Žarnovica           Mesto - silážna veža, 225 + 40 m                      0,10 kW

   93,0 MHz V  Brezno              Valaská - Chvatimech - TVp, 761 + 30 m                1,00 kW

   93,1 MHz V  Martin              Bystrička - Krásna, 621 + 45 m                        0,50 kW

   93,6 MHz V  Donovaly            Baník - Záhradište - chata, 1046 + 15 m               0,10 kW

   95,2 MHz C  Košice              Bankov - Červený breh, 376 + 50 m                     2,00 kW

   95,3 MHz -  Branisko*           Tunel Branisko, vých. portál, 592 + 4,65 m [4975 m]  0,001 kW

   95,3 MHz -  Branisko*           Tunel Branisko, záp. portál, 543 + 4,65 m [4975 m]   0,001 kW

   95,3 MHz V  Levoča*             Uloža - Krúžok, 940 + 30 m                            1,00 kW

   95,4 MHz C  Čadca               Jurošovský vrch I, 626 + 30 m                         0,50 kW

   95,4 MHz -  Čadca*              Tunel Horelica, východný portál, ? + 4,8 m [605 m]   0,001 kW

   95,4 MHz -  Čadca*              Tunel Horelica, západný portál, ? + 4,8 m [605 m]    0,001 kW

   95,4 MHz V  Žilina              Dolný Hričov - Bytča - Záhradniská - TVp, 430 + 15 m  0,10 kW

   95,7 MHz C  Rožňava             Kalvária - Lesná ul. 1-Gemerská hvezdáreň, 416 + 20 m 1,00 kW

   96,4 MHz V  Poprad*             Mesto - ?, 670 + 60 m                                 0,20 kW

   96,5 MHz C  Banská Bystrica     Laskomer III, 600 + 30 m                              0,50 kW

   96,5 MHz C  Trstená na Orave    Uhlisko, 858 + 40 m                                   2,00 kW

   96,5 MHz C  Žilina              Dubeň, 569 + 30 m                                     0,50 kW

   97,0 MHz C  Levice              Veľká Vápenná, 345 + 30 m                             0,50 kW

   99,4 MHz H  Štúrovo             Belá - Pod lesom, 251 + 20 m                         10,00 kW

   99,5 MHz -  Svit*               Tunel Bôrik, východný portál, ? + ? m [999 m]        0,001 kW

   99,5 MHz -  Svit*               Tunel Bôrik, západný portál, ? + ? m [999 m]         0,001 kW

   99,5 MHz -  Svit*               Tunel Lučivná, východný portál, ? + ? m [250 m]      0,001 kW

   99,5 MHz -  Svit*               Tunel Lučivná, západný portál, ? + ? m [250 m]       0,001 kW

   99,5 MHz V  Liptovská Osada     Pod Magurou, 738 + 8 m                                0,10 kW

   99,5 MHz C  Prešov              Šibená hora II, 313 + 30 m                            0,25 kW

   99,5 MHz V  Svit                Klimbiark - Bôrik, 901 + 30 m                         1,00 kW

   99,7 MHz C  Nové Mesto n/Váhom  Skalka, 352 + 20 m                                    1,00 kW

   99,8 MHz V  Topoľčany           Norovce - Hranča - GSM Orange - stožiar, 244 + 30 m   0,50 kW 

  101,1 MHz C  Lučenec             Blatný vrch II, 356 + 25 m                            5,00 kW

  101,1 MHz C  Žiar nad Hronom     Šibeničný vrch I, 366 + 30 m                          0,25 kW

  102,5 MHz C  Trenčín             Kozí vrch, 363 + 30 m                                 1,00 kW

  105,2 MHz C  Považská Bystrica   Hôrka, 475 + 30 m                                     1,00 kW

  105,7 MHz H  Stará Ľubovňa       Kotník, 883 + 40 m                                   10,00 kW

  106,2 MHz C  Košice              Makovica - SEPS - stožiar, 972 + 53 m                20,00 kW

  106,5 MHz H  Modrý Kameň         Španí laz, 643 + 60 m                                 1,00 kW

  107,0 MHz V  Senica              Priemyselná ul. 284 - silážna veža, 207 + 45 m        0,20 kW

  107,5 MHz C  Prievidza           Markušová, 614 + 30 m                                 1,00 kW

  107,6 MHz V  Bratislava          Kamzík, 433 + 115 m                                  10,00 kW

  107,6 MHz -  Bratislava*         Tunel Sitina, SZ portál, 197 + 7 m [SV: 1415 m]      0,001 kW

  107,6 MHz -  Bratislava*         Tunel Sitina, JV portál, 168 + 7 m [JZ: 1440 m]      0,001 kW

     ?  MHz    Bardejov*           ?, ? + ? m                                              ?  kW

     ?  MHz    Dolný Kubín*        ?, ? + ? m                                              ?  kW

 

Stanica Rádio Expres vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

  

 

 

 

 

Rádio G3, Bajanova 17, 909 01 Skalica

Tel.: 034/6600 971

Fax: 034/6600 972

Mobil: 0903 303 233, 0914 120 012

Mobil: 0904 699 488 -hlásenie porúch vysielačov

Štúdio: 034/6600 971, 034/6600 972 -živé vysielanie

E-mail: radiog3@radiog3.sk  studio@radiog3.sk

technik@radiog3.sk

Internet: www.radiog3.sk

 

 

   89,2 MHz H  Skalica             Clementisova ul. 57 - OD, 176 + 20 m                  0,10 kW

  101,5 MHz H  Senica              Robotnícka ul. 57 - OD, 199 + 45 m                    0,10 kW

 

 

 

 

 

Rádio Max, M. R. Štefánika 11, 940 01 Nové Zámky

Tel.: 035/6444 381

Fax: 035/6444 382

Mobil: 0905 459 801, 0910 951 487

Štúdio: 035/6444 380 -živé vysielanie

 


Rádio Max, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Tel.: 037/6555 101, 037/6510 102

Fax: 037/6510 103

Mobil: 0905 640 407, 0911 640 407

Štúdio: 037/6555 101 -živé vysielanie

 

SMS: 7005

E-mail: max@radiomax.sk  info@radiomax.sk  novezamky@radiomax.sk

Internet: www.radiomax.sk

 

 

   98,7 MHz C  Nové Zámky          Dvorská cesta - tepláreň - komín, 116 + 106 m         0,05 kW

  101,0 MHz V  Nitra               Rastislavova ul. 12 - Ferrenit - komín, 150 + 60 m    0,10 kW

 

 

 

 

 

N-Rádio, Vajanského 7, 949 01 Nitra

Tel.: 037/6505 952

Fax: 037/6522 520

Mobil:

SMS:

Štúdio: 037/ -živé vysielanie

E-mail: nradio@nradio.sk

Internet: www.nradio.sk

 

 

   95,2 MHz H  Nitra               Zobor, 552 + 43 m                                    10,00 kW

 

 

 

 

 

 Rádio Dúha, P. O. Box 77, Bratislavská 432, 018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: 042/4420 279, 042/4421 026, 042/4426 343

Fax: 042/4420 279

Mobil: 0903 891 891

SMS: 0903 891 891

Štúdio: 042/4426 343, 042/4426 822 -živé vysielanie

E-mail: redakcia@radioduha.sk  studio@radioduha.sk

Internet: www.radioduha.sk

 

 

   89,1 MHz H  Trenčín             Nad oborou II - Javorník, 640 + 30 m                  8,00 kW

  104,2 MHz V  Žilina              Vysokoškolákov 4 - Hotel Garni, 353 + 50 m            0,50 kW

 

 

 

 

 

Rádio Go DeeJay, P. O. Box 31, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/6401 259

Fax: 032/6401 259

Mobil:

SMS: 0908 791 281

Štúdio: 0905 607 367 -živé vysielanie

E-mail: djgo@djgo.sk  studio@djgo.sk  obchod@djgo.sk

Internet: www.djgo.sk

 

 

   89,8 MHz H  Trenčín             Trenčiansky hrad, 320 + 20 m                          0,03 kW

 

 

 

 

 

Rádio Hit FM, Námestie SNP 1, 958 01 Partizánske

Tel.: 038/7498 964, 038/7499 964

Fax: 038/7498 964

Mobil: 0905 679 836

SMS: 0905 964 964

Štúdio: 038/7490 333 -živé vysielanie

E-mail: program@hitfm.sk  odkazovac@hitfm.sk

Internet: www.hitfm.sk

 

 

   91,8 MHz V  Trenčín             Záblatie - Rúbanisko, 286 + 25 m                      0,50 kW

   96,4 MHz H  Partizánske         Brodzany - Dzigolky, 299 + 18 m                       0,50 kW

   97,4 MHz V  Topoľčany*          Oponice - Pod zámkom - vodojem, 195 + 30 m            0,25 kW

  104,5 MHz V  Prievidza           Staré mesto - silážna veža, 271 + 45 m                1,00 kW

  105,4 MHz V  Nitra*              Hviezdna ul. 2 - obytný dom, 160 + 45 m               0,20 kW

  107,2 MHz V  Martin*             Bystrička - Krásna, 621 + 45 m                        0,25 kW

 

 

 

 

 

Rádio Kiss FM Party-zánske, P. O. Box 108, Februárová 159, 958 01 Partizánske

Tel.: 038/

Fax: 038/

Mobil: 0905 753 954, 0907 273 359

SMS:

Štúdio: 038/7490 333 -živé vysielanie

E-mail: studio@kissfm.sk

Internet: www.kissfm.sk

 

 

     ?  MHz    Partizánske*        Hornonitrianska hvezdáreň, 200 + ? m                  0,05 kW

 

  Stanica Rádio Kiss FM Party plánuje vysielať aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

Rádio Wow, Sládkovičova ul. 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel.: 038/5300 684, 038/5300 685

Fax: 038/5300 686

Mobil:

SMS:

Štúdio: 038/5000 444, 038/5000 666 -živé vysielanie

E-mail: info@radiowow.sk  studio@radiowow.sk

Internet: www.radiowow.sk

 

 

   90,4 MHz V  Bánovce n/Bebravou  Sládkovičova ul. 1172/34 - AB, 213 + 50 m             0,50 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádio Beta, Rekreačná 1, 972 01 Bojnice

Tel.: 046/5403 033, 046/5403 111, 046/5402 134

Fax: 046/5403 111

Mobil:

SMS:

Štúdio: 046/5403 033 -živé vysielanie

E-mail: radio@beta.sk  studio@beta.sk

Internet: www.beta.sk

 

 

   93,9 MHz H  Prievidza           Kuní vrch, 1080 + 20 m                                1,00 kW

   94,9 MHz V  Prievidza*          Bralová skala, 826 + 40 m                             0,30 kW 

  104,3 MHz V  Trenčín             Záblatie - Rúbanisko, 286 + 20 m                      0,50 kW

     ?  MHz    Martin*             ?, ? + ? m                                              ?  kW

 

 

 

 

 

Rádio Zet, Horný Val 3, 010 01 Žilina

Tel: 041/5622 288, 041/5001 833, 0915 266 916

Fax: 041/5624 066

Mobil: 0904 444 567, 0908 264 462

SMS: 0914 262 062

Štúdio: 041/5622 266, 041/5622 233, 0915 220 700 -živé vysielanie

E-mail: radio@radiozet.sk studio@radiozet.sk

Internet: www.radiozet.sk

 

 

   94,5 MHz H  Žilina              Veľká lúka, 1475 + 20 m                              20,00 kW

 

 

 

 

 

Rádio Frontinus, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7633 367, 041/7641 111

Fax: 041/7641 111

Mobil:

SMS: 0903 398 983

Štúdio: 041/7633 333 -živé vysielanie

E-mail: frontinus@frontinus.sk  radio@frontinus.sk

Internet: www.frontinus.sk

 

 

   96,1 MHz H  Čadca               Jurošovský vrch II - Brehy, 546 + 30 m                1,00 kW

   96,2 MHz V  Martin              Matica slovenská - AB, 412 + 50 m                     1,00 kW

  104,6 MHz H  Žilina              Straník II, 769 + 30 m                                0,75 kW

     ?  MHz    Považská Bystrica*  ?, ? + ? m                                              ?  kW

     ?  MHz    Ružomberok*         ?, ? + ? m                                              ?  kW

 

 

 

 

 

Rádio Fajn, Hotel Slovakia, Nám. Ľudovíta Štúra 2, 010 01 Žilina

Tel.: 041/5124 300, 041/5124 500, 041/7636 666

Fax: 041/5124 300

Mobil: 098 666 222

SMS: 0908 666 222

Štúdio: 041/5124 400 -živé vysielanie

E-mail: radiofajn@radiofajn.net  studio@radiofajn.net

Internet: www.radiofajn.net

 

 

   98,0 MHz V  Žilina              Hotel Slovakia, 351 + 50 m                            0,25 kW

 

 

 

 

On Ti vždy pomôže - Jesus 

Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/4710 800, 048/4710 830, 048/4710 831

Fax: 048/4710 840

Mobil: 0908 099 907, 0911 812 447

SMS: 0915 230 241

Štúdio: 048/4710 888, 048/4710 889 -živé vysielanie

Info o vysielaní: 0800 113 144 -bezplatne

E-mail: lumen@lumen.sk  marketing@lumen.sk

Internet: www.lumen.sk

 

 

 

 

 

   89,4 MHz V  Martin              Turčianske Kľačany - Diely - GSM Orange, 477 + 35 m   0,50 kW

   89,7 MHz C  Ružomberok          Úložisko, 742 + 47 m                                  1,00 kW

   89,8 MHz V  Žilina              Veľké hradisko - Snoh, 637 + 40 m                     0,30 kW

   92,9 MHz H  Prešov              Stráž - RRS veža RDT-T, 738 + 20 m                    0,20 kW

   93,3 MHz H  Banská Štiavnica    Sitno, 1009 + 53 m                                    2,00 kW

   93,3 MHz H  Trenčín             Nad oborou I, 655 + 65 m                             10,00 kW

   93,8 MHz H  Bratislava          Kamzík, 433 + 100 m                                   5,60 kW

   94,4 MHz H  Košice              Heringeš, 295 + 30 m                                  0,25 kW

   95,6 MHz V  Topoľčany           Norovce - Hranča - GSM Orange - stožiar, 244 + 30 m   0,25 kW

   95,7 MHz V  Nitra               Morušova ul. - Kostol sv. Urbana, 230 + 15 m          0,25 kW

   98,1 MHz H  Prievidza           Bralová skala, 826 + 45 m                             1,00 kW

   98,1 MHz V  Trnava              Trnavská tepláreň - komín, 155 + 110 m               0,125 kW

   99,1 MHz H  Bardejov            Sídlisko Vinbarg - Pastoračné centrum, 300 + 20 m     1,00 kW

   99,8 MHz V  Stará Ľubovňa*      Mesto - ?, 631 + 30 m                                 0,50 kW

  102,9 MHz H  Banská Bystrica     Panský diel, 1100 + 15 m                              0,10 kW

  102,9 MHz H  Vysoké Tatry        Štrbské Pleso - Hotel Panoráma, 1348 + 46 m           2,00 kW

  103,3 MHz H  Michalovce          Hôrka, 228 + 24 m                                     2,00 kW

  103,4 MHz V  Brezno              Valaská - Chvatimech - TVp, 761 + 25 m                0,50 kW

  105,8 MHz V  Čadca               Drahošanka, 629 + 20 m                                0,25 kW

  105,8 MHz H  Námestovo           Magurka, 1104 + 47 m                                  8,20 kW

  106,3 MHz H  Lučenec             Táňovo, 929 + 20 m                                    3,20 kW

  106,3 MHz V  Rožňava             Poľnonákup - silážna veža, 365 + 30 m                 1,00 kW

     ?  MHz    Borský Mikuláš*     ?, ? + ? m                                              ?  kW

     ?  MHz    Medzilaborce*       ?, ? + ? m                                              ?  kW

     ?  MHz    Piešťany*           ?, ? + ? m                                              ?  kW

     ?  MHz    Snina*              ?, ? + ? m                                              ?  kW

 

Stanica Rádio Lumen vysiela aj prostredníctvom DVB-T TEST a cez SATELIT.

 

 

 

 

 

Rádio One, Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/4162 222

Fax: 048/

Mobil: 0904 310 310

SMS: 7776

Štúdio: 041/4162 222 -živé vysielanie

E-mail: oneradio@oneradio.sk  studio@oneradio.sk

Internet: www.oneradio.sk    

 

 

   90,5 MHz V  Banská Bystrica     Horné Pršany - MMDS UPC, 623 + 30 m                   2,00 kW

 

 

 

 

 

Rádio Tatry - RTI - Radio Tatras International, Alžbetina 409, 058 01 Poprad

Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

Tel: 052/7871 919, 052/7971 999

Fax: 052/7723 337

Mobil: 0908 678 942

SMS: 0907 417 497

Štúdio: 052/7871 997 -živé vysielanie

E-mail: info@rti.fm  redakcia@rti.fm  studio@rti.fm

Internet: www.rti.fm

 

 

   94,2 MHz H  Poprad              Kráľova hoľa, 1938 + 59 m                            30,00 kW

   94,8 MHz V  Košice              Heringeš, 295 + 30 m                                  1,00 kW

 

Stanica RTI - Rádio Tatry International vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rádio Tour, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad

Tel.: 052/7721 333

Fax: 052/7721 333

Mobil: 0905 905 168 

SMS:

Štúdio: 052/ -živé vysielanie

E-mail: Igor-l@isternet.sk

Internet: www.radiotour.sk

 

 

   93,2 MHz V Poprad               Veľká - Na kopci - vodojem, 717 + 15 m                0,50 kW

 

 

 

 

 

Rádio Košice, Floriánska 17, 040 01 Košice

Tel.: 055/7295 960

Fax: 055/7295 960

Mobil:

SMS: 0911 913 917

Štúdio: 055/ -živé vysielanie

E-mail: info@radiokosice.sk  reklama@radiokosice.sk

Internet: www.radiokosice.sk

 

 

   91,7 MHz H  Košice              Palackého ul. 14 - SOU železničné, 205 + 45 m         0,50 kW

 

 

 

     - Rádio Hornet - Vaše športové rádio. V Košiciach už aj terestriálne na frekvencii 103,2 MHz -

 

 

 

 

Rádio Hornet, Skladná 38, 040 01 Košice

Tel.: 055/6250 625, 055/7791 504, 055/7791 505

Fax: 055/7791 504, 055/7791 505

Mobil: 0910 699 882

SMS:

Štúdio: 055/ -živé vysielanie

E-mail: radio@hornetradio.fm  studio@hornetradio.fm

Internet: www.hornetradio.fm

 

 

 

 

 

  103,2 MHz H  Košice              Šibená hora, 234 + 31 m                               0,04 kW

 

 

 

 

 

Rádio Kiss, Masarykova 2, 040 01 Košice - Štúdio

Rádio Kiks, Sama Chalúpku 20, 071 01 Michalovce

Tel.: 055/7980 323, 055/7980 325, 055/7980 326, 055/7980 327

Fax: 055/7980 329

Mobil: 0903 621 166

SMS: 6676, 0902 555 055

Štúdio: 055/7980 345 -živé vysielanie

E-mail: kiss@radiokiss.sk

Internet: www.radiokiss.sk

E-mail: radiokiks@szm.sk

Ex-Rádio Kiks: www.radiokiks.szm.sk

 

 

   89,0 MHz H  Rožňava*            Dievčenská skala, 660 + 20 m                          0,20 kW

   90,8 MHz H  Prešov              Stráž - RRS veža RDT-T, 738 + 42 m                    2,00 kW

   92,6 MHz H  Kežmarok            Hradisko - Brezová, 948 + 50 m                        0,50 kW

   95,9 MHz H  Snina               Sčobík, 756 + 60 m                                   10,00 kW

   97,0 MHz H  Michalovce          Hôrka, 228 + 23 m                                     5,00 kW

   97,8 MHz H  Medzilaborce*       Kýčera, 540 + 20 m                                    0,20 kW

   97,8 MHz H  Stropkov*           Vrch Baňa - RRS objekt RK-ST, 470 + 20 m              1,00 kW

  104,1 MHz H  Prešov              FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 280 + 45 m             0,50 kW

  104,2 MHz H  Domaša              Holčíkovce - Brezovec, 270 + 32 m                     0,05 kW

  104,5 MHz H  Košice              Trieda SNP 1 - FNsP, 219 + 75 m                       0,12 kW

   -dočasne    -plánovaný presun na kótu Košice - Bankov - Červený breh

  104,5 MHz H  Košice*             Bankov - Červený breh, 376 + [30 - 58 m]              0,12 kW

     ?  MHz    Ružomberok*         ?, ? + ? m                                              ?  kW

 

Stanica Rádio Kiss vysiela aj cez SATELIT.

 

 

 

 

 

Rádio Prešov, Hlavná 69, 080 01 Prešov

Tel.: 051/

Fax: 051/

Mobil:

SMS:

Štúdio: 051/ -živé vysielanie

E-mail: @

Internet: www.radiopresov.sk

 

 

   91,4 MHz V  Prešov*             FNsP J. A. Reimana - Monoblok, 280 + 58 m             0,10 kW

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

  Radio Data System

 

 

  Stanica                          PS        PI    PTY      CT  AF  RT  TP  TA  EON  M/S  IH  DI

 

  SRo 1 - Rádio Slovensko      “_SRO_1__“  [5201]  VARIED   +   +   +   -   -   -    +    -   +

  SRo 2 - Regina BA            “_REGINA_“  [521C]  INFO     +   +   +   -   -   -    +    -   +

  SRo 2 - Regina BB            “_REGINA_“  [5960]  INFO     +   +   -   +   -   -    +    -   -

  SRo 2 - Regina KE            “_REGINA_“  [5D60]  INFO     -   +   -   +   -   -    -    +   +

  SRo 3 - Radio Devín          “_DEVIN__“  [5202]  VARIED   -   +   +   -   -   -    +    -   +

  SRo 4 – Rádio_FM             “RADIO_FM“  [5203]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    -   +

  Fun Radio                    “FUNRADIO“  [5340]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Viva                   “__VIVA__“  [5341]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Okey                   “__OKEY__“  [534F]  ROCK M   +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Hey!                   “*_HEY_*_“  [5345]  POP M    -   +   +   +   +   -    -    -   +

  Rádio Jemné Melódie          “JEMNE___“  [5354]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Metropola              “METROPOL“  [    ]  ?        +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio SiTy                   “__SITY__“  [5071]  POP M    +   -   -   +   -   -    -    -   -

  Rádio Expres                 “EXPRES__“  [521D]  NEWS     +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio G3                     “RADIO_G3“  [0520]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Max                    “RADIOMAX“  [5083]  POP M    +   -   +   -   -   -    +    -   -

  N Rádio                      “N-RADIO_“  [5082]  POP M    +   -   +   +   +   -    +    -   -

  Rádio Dúha                   “_R-DUHA_“  [50F1]  POP M    +   -   +   -   +   -    +    +   +

  Rádio Go DeeJay              “RADIO-GO“  [5084]  POP M    +   -   +   +   +   -    -    -   -

  Rádio Hit FM                 “HIT_FM__“  [5080]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    -   +

  Rádio Wow                    “__WOW!__“  [5085]  POP M    +   -   +   -   +   -    -    -   -

  Rádio Beta                   “**BETA**“  [50B1]  POP M    +   -   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Zet                    “RADIOZET“  [50B0]  POP M    +   -   +   +   +   +    +    +   -

  Rádio Frontinus              “FRONTIN_“  [51B2]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    -   +

  Rádio Fajn                   “*_FAJN_*“  [50B3]  VARIED   +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Lumen                  “_LUMEN__“  [5343]  POP M    -   +   +   +   +   +    +    -   +

  Rádio One                    “RADIOONE“  [50B4]  POP M    +   -   +   -   +   -    +    -   +

  Rádio Tatry International    “RTI_-_SK“  [5E60]  VARIED   +   +   +   +   +   +    +    +   +

  Rádio Tour                   “__TOUR__“  [50E1]  ?        +   +   +   +   +   +    +    +   -

  Rádio Košice                 “_KOSICE_“  [50D1]  POP M    +   -   +   +   +   -    +    +   +

  Rádio Hornet                 “HOR-NET_“  [50D3]  POP M    +   +   +   +   +   +    +    +   -

  Rádio Kiss                   “K_I_S_S_“  [5352]  POP M    +   +   +   +   +   -    +    +   +

  Rádio Prešov                 “_PRESOV_“  [    ]  ?        +   -   +   +   +   -    +    -   +

 

  Legenda:      

  + -Služba sa vysiela         INFO O RDS

  - -Služba sa nevysiela                        

 

 

Niektoré prijímače zobrazujú v rámci RDS iný PS, ktorý môže mať rôzny posun na displeji

[napr. “RADIO_FM“, “RADIOFM_“], alebo v názve programu PS zobrazujú

aj malé písmená [napr. “Radiozet“].

 

 

 

  Vysvetlivky k skráteným pojmom v prehľade frekvencií a vysielačov:

 

 

  P - Polarizácia anténového systému vysielača

Hudba  H - Horizontálna [vodorovná] polarizácia

  V - Vertikálna [zvislá] polarizácia

  C - Cirkulárna [kruhová] polarizácia

  * - Plánovaný vysielač

        - Najnovšie vysielače

  AB - Administratívna budova

  AE - Atómová elektráreň

  ERP - Effective Radiated Power - Efektívny vyžiarený výkon v kilowattoch [kW]

  FNsP - Fakultná nemocnica s poliklinikou

  GSM Orange/T-Mobile - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari mobilného

                        operátora [BTS - základňová stanica]

  KS ŠÚ - Krajská správa štatistického úradu

  OD - Obytný dom

  RRS veža RDT-T - Rádioreléová/retranslačná stanica RDT Telecom Košice

  SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava

  SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav

  SOU - Stredné odborné učilište

  SSE - Stredoslovenská energetika

  TU - Technická univerzita

  TVp - Televízny prevádzač - Vysielač je umiestnený v objekte a anténový systém na stožiari

        TVp Rádiokomunikácie - Slovak Telekom

  Ul. - Ulica

  VAS - Výška [stredu] anténového systému - Umiestnenie vyžarovacej antény nad zemou [terénom].

        Vysielače, ktoré vysielajú viac staníc, môžu mať rôzne výšky umiestnenia antén na    

        stožiari [viac anténových systémov nad sebou].

  738 m - Nadmorská výška základne anténového stožiara [kóta]

  + 42 m - Výška umiestnenia anténového systému nad terénom [prevýšenie kóty]

  Názvy stanovíšť vysielačov sú uvedené podľa súradníc WGS-84, podľa názvov lokalít, výškových

  kót a trigonometrických bodov v mapách Marco Polo a VKÚ [Vojenský kartografický ústav].

  Podrobnejšie názvy stanovíšť [kót] a zemepisné súradnice vysielačov sú uvedené v podstránkach:

  Zoznam FM VYSIELAČOV - flash /87,5 - 108 MHz/ a Súradnice WGS-84.

  Pri niektorých názvoch vysielačov je uvedené poradové číslo, napr.: Straník I, II, čo znamená,

  že na jednej kóte [vrchu] je umiestnených viac stožiarov [vysielačov].

 

 

Všetky vysielače šíria RDS - Radio Data System.

 

 

Na frekvenciách Rádia Expres:

Košice 106,2 MHz [GE-84] a Bratislava 107,6 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 100 kW.

 

Na frekvencii Rádia Expres:

Modrý Kameň 106,5 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 10 kW.

 

Na frekvencii Rádia Hey!:

Poprad 107,3 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 30 kW.

 

Na frekvencii Rádia Jemné Melódie:

Stará Ľubovňa 107,7 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 10 kW.

 

Na frekvencii Rádia Jemné Melódie:

Žilina 106,9 MHz [GE-84] je dočasne blokovaný ERP.

Po odblokovaní bude možné použiť ERP max. 20 kW.

 

Uvedené ERP sú dočasne blokované leteckou rádionavigáciou.

 

 

Stanice: SRo 1 - Rádio Slovensko, Fun Rádio, Rádio Expres a Rádio Lumen vysielajú i digitálne

prostredníctvom DVB-T vysielačov v Bratislave a Malackách na 66. TV kanáli [UHF].

 

Stanice: SRo 1 - Rádio Slovensko, SRo 2 - Rádio Regina BB, SRo 3 - Rádio Devín,

SRo 4 - Rádio_FM, Fun Rádio, Rádio Viva a Rádio Lumen vysielajú aj digitálne

prostredníctvom DVB-T vysielačov v Banskej Bystrici a Zvolene na 59. kanáli [UHF].

 

Prehľad DVB-T TEST vysielačov

 

 

Vysielače Slovenského rozhlasu [SRo] na TVS Modrý Kameň - Španí laz, Stará Ľubovňa - Kotník

a Snina - Magurica prevádzkuje spoločnosť Expres Net, s. r. o., ktorá využíva

priestory a anténové nosiče Slovak Telekom, a. s..

 

Na kótach Modrý Kameň - Španí laz, Rožňava - Dievčenská skala, Snina - Magurica,

Stará Ľubovňa - Kotník sú v pláne stavby nových stožiarov spoločnosti Expres Net.

 

Prostredníctvom spoločnosti Expres Net šíri Slovenský rozhlas [SRo] svoj signál aj

v lokalitách Nové Zámky - Elektrosvit [komín], Rimavská Sobota - Palaska - Veľký

vrch, Štúrovo - Belá, Trebišov - Bánovce nad Ondavou [silážna veža], Trstená na

Orave - Uhlisko, kde má Expres Net vybudované vlastné objekty a stožiare.

 

      

Rádiový signál SRo 1 - Rádio Slovensko je šírený v Tuneli Branisko na frekvencii 92,2 MHz, v Tuneli Čadca - Horelica na frekvencii 103,5 MHz a v Tuneli Bratislava - Sitina na frekvencii 96,6 MHz pomocou vyžarovacieho kábla cez vyžarovacie štrbiny.

V tomto prípade polarizácia neexistuje.

Veľkosť vyžiareného výkonu je rôzna a závisí od miesta, kde sa v tuneli nachádzate.

V tuneli pri frekvenciách 92,2 MHz, 96,6 MHz a 103,5 MHz je to od cca -80 dBm po -40 dBm.

Maximum je cca -40 dBm. Zosilovače majú obmedzenie výkonu nastavené na 1 Watt.

 

 

Prehľad blokovaných frekvencií je uvedený v zoznamoch FM REGIÓNY a FM FLASH.
 

Prehľad digitálnych frekvencií je uvedený v zozname DVB-T a DVB-T TEST.

 

Prehľad satelitných frekvencií je uvedený v zozname SATELIT.

 

 

Informácie o tuneloch na Slovensku

 

Fotogaléria vysielačov

 

Zaniknuté stanice

 

POWER 2007

 

 

- Aktualizované: 01. októbra 2007 -

 

 

Prehľad frekvencií slovenských FM staníc zostavil a aktualizuje:

 

Walter Giba, Prešov    © 2000 WALTER

 

           E-mail: walter.giba@post.sk                  Internet: www.solideurope.sk/power

 

 

Tento zoznam bol zostavený z údajov: Rady pre vysielanie a retransmisiu SR [RVR]; Slovak

Telekomu, a. s. - Rádiokomunikácií, o. z.; Telekomunikačného úradu SR [TÚ]; Slovenského

rozhlasu [SRo]; niektorých prevádzkovateľov vysielačov [EXPRES NET, s. r. o., Bratislava;

RDT TELECOM, s. r. o., Košice] ako aj z informácií niektorých slovenských  FM staníc

z vlastných informácií a zistení.